Ordinea de zi a şedinţei Consiliului municipal Edineţ

Convocarea şedinţei nr. 3/2023 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

NOTĂ: Se modifică data desfăşurării şedinţei de la 20 iunie 2023 la 27 iunie 2023

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 101 din 5.06.2023, cu completare prin Dispoziţia nr. 109 din 13 iunie 2023, se convoacă şedinţa ordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 20 iunie 2023, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

1) Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.
2) Cu privire la executarea bugetului municipal pentru anul 2022.
3) Cu privire la luarea la evidenţă a mijloacelor fixe achiziţionate, montate şi puse în funcţiune în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă în oraşul Edineţ”.
4) Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/09 din 25 mai 2023.
5) Cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de creare şi gestiune a serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Edineţ.
6) Cu privire la înfiinţarea Întreprinderii Municipale “Transport Public Edineţ”.
7) Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a tichetelor de masă angajaților din cadrul Primăriei municipiului Edineț.
8) Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei Edineţ, sediul Central, din 02 noiembrie 2021 pe marginea dosarului nr. 3-43/21.
9) Cu privire la aprobarea Acordului privind înfiinţarea azilului pentru animale fără adăpost în oraşul Cupcini încheiat între Primăria municipiului Edineţ, Primăria oraşului Cupcini, ICS “Moldova-Zahar” SRL şi IP Colegiul de Medicină Veterinară şi Economie Agrară din Brătușeni.
10) Cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Î.M. „Clubul de Fotbal Edineţ”.
11) Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 9/7 din 15.12.2022 şi aprobarea cotelor fixe a impozitului funciar şi imobil, a plăţilor de arendă a terenurilor cu destinaţie agricolă, neagricolă şi resurselor naturale în varianta nouă.
12) Cu privire la aprobarea Regulamentului privind înregistrarea și evidenţa vehiculelor cu tracțiune animală din aria municipiului Edineț.
13) Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.
14) Cu privire la aprobarea planului de acţiune pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din mun. Edineţ pe perioada anului 2023-2025.
15) Cu privire la delegarea unui consilier în calitate de membru a comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Primăriei Edineţ.
16) Cu privire la alocarea surselor financiare pentru acordarea ajutoarelor materiale unice.
17) Cu privire la audierea rapoartelor de activitate pentru anul 2022 a Consiliilor de administraţie a Întreprinderilor Municipale.

18) Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/12 din 19 iunie 2023.