Ordinea de zi a şedinţei Consiliului municipal Edineţ

Convocarea şedinţei nr. 3/2024 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 36 din 07.03.2024 se convoacă şedinţa Consiliului municipal Edineţ pentru data de 20 martie 2024, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

1) Cu privire la modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului municipal.
2) Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.
3) Cu privire la procurarea unui bun imobil pentru extinderea cimitirului din mun. Edineţ.
4) Cu privire la aprobarea Regulamentului de constituire şi funcţionare a Consiliului municipal Edineţ în varianta nouă.
5) Cu privire la numirea în funcție de administrator al Întreprinderii Municipale ,,Apa-Canal” Edineţ.
6) Cu privire la numirea în funcție de administrator al Întreprinderii Municipale ,,Clubul de Fotbal Edineţ”.
7) Cu privire la numirea în funcție de administrator al Întreprinderii Municipale ,,Piața orășenească”.
8) Cu privire la monitorizarea cerințelor unice pentru agenții economici, care îndeplinesc lucrări de construcție (reconstrucție) cu deteriorarea străzilor pietonale, autostrăzilor, teritoriilor adiacente, spații verzi din teritoriul mun. Edineț.
9) Cu privire la aprobarea modificărilor în Statutul Întreprinderii Municipale “Piaţa orăşenească”.
10) Cu privire la aprobarea modificărilor în Statutul Întreprinderii Municipale “Clubul de Fotbal Edineţ”.
11) Cu privire la schimbarea categoriei de destinație a terenului cu nr. cad. 4135108534, în scopul construcţiei staţiei de transfer a deşeurilor.
12) Cu privire la transmiterea autobuzelor în gestiuneă economică a ÎM „Transport Public Edineţ”.
13) Cu privire la transmiterea bunului imobil cu nr. cadastral 4101203086.02 în gestiunea economică a ÎM „Transport Public Edineţ”.
14) Cu privire la modificarea componenţei nominale a Comisiei de cenzori a Î.M. “Transport Public Edineţ”.
15) Cu privire la aprobarea rețelei de rute regulate a transportului rutier de persoane a municipiului Edineţ.
16) Cu privire la modificarea Deciziei nr. 2/7 din 19 februarie 2024.
17) Cu privire la iniţierea lucrărilor de sistematizare a câmpurilor Agricole din extravilanul or. Edineţ, s. Alexăndreni şi s. Gordineştii Noi.
18) Cu privire la amenajarea şi construirea locurilor de parcare pe segmentul str. Mihai Eminescu.
19) Cu privire la Dispoziţiile emise de Primarul municipiului Edineţ.
20) Cu privire la completarea Deciziei nr. 7/2 din 28 decembrie 2024.
21) Cu privire la aprobarea tarifului pentru călătorie în transportul public din aria municipiului Edineţ.
22) Cu privire la participarea Primăriei municipiului Edineț în cadrul Programului Național „Satul European”/ediția a II-a, 2024.