Convocarea Şedinţei Nr. 3 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

În baza Dispoziţiei primarului mun. Edineţ nr. 91 din 09.04.2019, se convoacă şedinţa extraordinară nr. 3 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 13 aprilie 2019, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

  1. Cu privire la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.

(Raportor – Constantin Cojocari)

  1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind prestarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare de către ÎM “Apă-Canal” Edineţ.

(Raportor – Vitalie Sorocan)

  1. Cu privire la aprobarea Raportului Analizei diagnostic şi financiare la ÎM “Apă-Canal” Edineţ.

(Raportor – Constantin Cojocari)

  1. Cu privire la aprobarea listei nominale a beneficiarilor scutiţi de plata conectărilor individuale în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în or. Edineţ”.

(Raportor – Constantin Cojocari)

 

Şedinţele comisiilor de specialitate vor avea loc:

Vineri, 12.04.2019, ora 13.00 – Comisia financiară