Convocarea Şedinţei nr 4/2020 a Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 81 din 10.06.2020, cu modificările ulterioare, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 19 iunie 2020, ora 12:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la desemnarea unui consilier, care va semna Deciziile consiliului în situaţia de imposibilitate a preşedintelui şedinţei de a semna Deciziile.

  1. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei municipiului Edineţ pentru anul 2020 în lectura a doua.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)