Convocarea şedinţei nr. 4/2021 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 91 din 14.05.2021, se convoacă şedinţa ordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 21 mai 2021, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

• Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.
• Cu privire la crearea Unităţii de Implementare a Programului naţional de dezvoltare a oraşelor – poli de creştere în cadrul Primăriei mun. Edineţ.
• Cu privire la propunerea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare Edineţ nr. 1-8.
• Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2021.
• Cu privire la casarea unor mijloace fixe şi/sau bunuri materiale.
• Cu privire la examinarea raportului Consiliului de administrare a ÎM “DPGL-C Edineţ” privind lucrările neautorizate efectuate în Grădina Publică “Vasile Alecsandri”.
• Cu privire la salarizarea membrilor Consiliului de administraţie a Întreprinderilor Municipale.
• Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei Edineţ din 8 octombrie 2019, dosar nr. 3-4/19.
• Cu privire la aprobarea dosarelor de delimitare.
• Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.
• Cu privire la organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru vânzarea-cumpărarea şi/sau arenda bunurilor primăriei.
• Cu privire curăţarea fitosanitară a Grădinii Publice „Vasile Alecsandri” şi a spaţiilor verzi de pe str. Independenţei.
• Cu privire la examinarea cererii prealabile a Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică.
• Cu privire la aprobarea creditării ÎM “Piaţa orăşenească”.
• Cu privire la aprobarea statelor de personal a ÎM “Apa-Canal” pentru anul 2021.
• Cu privire la aprobarea planului de achiziţii al ÎM „Apa-Canal” pentru anul 2021.
• Cu privire la aprobarea planului de investiţii al ÎM „Apa-Canal” pentru anul 2021.
• Cu privire la repartizarea profitului net al ÎM „Apa-Canal”.
• Cu privire la stabilirea condiţiilor de locaţiune a Staţiei de captare şi pompare nr. 1 pentru ÎM „Apa-Canal” Edineţ.
• Cu privire la reorganizarea ÎM “Apa-Canal” Edineţ în Societate pe Acţiuni.
• Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 5/1 din 2 iulie 2020.