Convocarea şedinţei nr. 4/2023 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 188 din 12.09.2023 se convoacă şedinţa extraordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 22 septembrie 2023, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

1) Cu privire la luarea la evidenţă a mijloacelor fixe achiziţionate, montate şi puse în funcţiune în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă în oraşul Edineţ”.
2) Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind asigurarea durabilităţii proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă din oraşul Edineţ”, pentru perioada post-implementare 2023-2028.
3) Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizației lunare pentru personalul
din cadrul Primăriei municipiului Edineţ.
4) Cu privire la aprobarea nivelului capacităţii administrative şi stabilirea indicelui de referinţă a îndemnizaţiei lunare pentru personalul din cadrul Primăriei municipiului Edineţ pentru anul 2023.
5) Cu privire la Dispoziţiile emise de Primarul municipiului Edineţ.
6) Cu privire la redistribuirea şi/sau alocarea unor mijloace finaciare.
7) Cu privire la alocarea surselor financiare pentru acordarea ajutoarelor materiale.
8) Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei Edineţ, sediul Central, din 8 octombrie 2019 pe marginea dosarului nr. 3-4/19.
9) Cu privire la aprobarea Acordului privind înfiinţarea azilului pentru animale fără adăpost în oraşul Cupcini încheiat între Primăria municipiului Edineţ, Primăria oraşului Cupcini, ICS “Moldova-Zahar” SRL şi IP Colegiul de Medicină Veterinară şi Economie Agrară din Brătușeni.
10) Cu privire la extinderea cimitirului de pe str. Valentin Roşca din municipiul Edineţ.