Ordinea de zi a şedinţei Consiliului municipal Edineţ

Convocarea şedinţei nr. 4/2024 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 70 din 20.05.2024 se convoacă şedinţa Consiliului municipal Edineţ pentru data de 30 mai 2024, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

1) Cu privire la crearea comisiei de inventariere a gheretelor închise aflate pe teritoriul pieței administrate de Întreprinderea Municipală ”Piața orășenească” Edineț.
2) Cu privire la delegarea unui consilier în calitate de membru a comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director la I.P.L.T. “Pan Halippa”.
3) Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/20 din 26 aprilie 2024.
4) Cu privire la modificarea componenței nominale a Consiliului de administrație a Î.M. “Piaţa orăşenească”.
5) Cu privire la declararea de utilitate publică de interes local a lucrărilor construcţie a staţiei de transfer a deşeurilor în cadrul Proiectului Regiunea de Management al Deșeurilor nr. 8.
6) Cu privire la delegarea unui consilier în calitate de membru a comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director la IET nr. l “Fulgușor” din mun. Edineț.
7) Cu privire la delegarea unui consilier în calitate de membru a comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director la Centrul Cultural din s. Gordineștii Noi.
8) Cu privire la delegarea unui consilier în calitate de membru a comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director la Centrul Cultural din s. Alexăndreni.
9) Cu privire la delegarea unui consilier în calitate de membru a comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director la Centrul Cultural din mun. Edineț.
10) Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Î.M. “Transport Public Edineţ”.
11) Cu privire la executarea bugetului primăriei mun. Edineț pentru anul 2023.
12) Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar disponibil pe cont la 01.01.2024.
13) Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului muicipiului Edineț pentru anul 2024.
14) Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2024.
15) Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.
16) Cu privire la modificarea taxelor locale pentru anul 2024 aprobate prin Decizia nr. 7/2 din 28 decembrie 2023.
17) Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de scutire de plată pentru întreținerea copiilor în instituțiile de educație timpurie din mun. Edineț.
18) Cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului de informare şi servicii pentru cetăţeni şi a listei serviciilor prestate de acesta.
19) Cu privire la modificarea componenţei nominale a unor comisii consultative de specialitate.
20) Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei municipiului Edineț pentru anul bugetar 2024.
21) Cu privire la aprobarea cheltuielilor de bază ale Î.M. “Apă-Canal” pentru anul 2024.
22) Cu privire la transmiterea bunurilor imobile amplasate pe adresa mun. Edineţ, str. Gheorghe Asachi nr. 1 şi a unor mijloace fixe în gestiunea economică a ÎM „Apa-Canal”.
23) Cu privire la modificarea componenţei nominale a consiliului de administraţie a Întreprinderii Municipale “Direcţia de Producere a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”.
24) Cu privire la modificarea componenţei nominale a comisiei de cenzori a Întreprinderii Municipale “Direcţia de Producere a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”.
25) Cu privire la modificarea unor Decizii.