Convocarea Şedinţei Nr. 4 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

În baza Dispoziţiei primarului mun. Edineţ nr. 113 din 8 mai 2019, se convoacă şedinţa extraordinară nr. 4 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 14 mai 2019, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei).

  1. Cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare.

  (Raportor – Constantin Cojocari)

  1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind prestarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare de către ÎM “Apă-Canal” Edineţ.

(Raportor – Vitalie Sorocan)

  1. Cu privire la aprobarea Raportului Analizei diagnostic şi financiare la ÎM “Apă-Canal” Edineţ.

(Raportor – Constantin Cojocari)

  1. Cu privire la repartizarea profitului-net al ÎM “Apă-Canal”.

 (Raportor – Vitalie Sorocan)

  1. Cu privire la aprobarea accesării unui credit de către ÎM “Apă-Canal” Edineţ pentru construcţia, modernizarea şi automatizarea staţiilor de pompare a apei.

(Raportor – Vitalie Sorocan)

  1. Cu privire la operarea unor modificări la statele de personal ale Primăriei Edineţ.

(Raportor – Lilia Tcaci, Dumitru Gladiniuc)

  1. Cu privire la alocarea şi redistribuirea unor mijloace financiare planificate în bugetul primăriei Edineţ pentru anul 2019.

(Raportor – Lilia Tcaci, Rodelia Vasilcov)

  1. Cu privire la casarea şi/sau transmiterea unor mijlocace fixe.

(Raportor – Tudor Sîngereanu, Mircea Morari)

 

Şedinţele comisiilor de specialitate vor avea loc:

Luni, 13.05.2019, ora 14.00 – Comisia financiară