Convocarea Şedinţei Nr. 5/2019 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

În baza Dispoziţiei primarului mun. Edineţ nr. 166 din 18 iunie 2019, se convoacă şedinţa ordinară nr. 5 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 25 iunie 2019, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

 1. Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului Primăriei mun. Edineţ pe anul 2019.

 (Raportor – Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei bugetare anuale pe anul 2019.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2019.

(Raportori – Lilia Strîmbanu, Rodelia Vasilcov)

 1. Cu privire la casarea şi/sau transmiterea unor mijlocace fixe.

(Raportori – Lilia Strîmbanu, Tudor Sîngereanu)

 1. Cu privire la desfăşurarea punctului de conducere al primăriei Municipiului Edineţ la declararea mobilizării.

(Raportor – Natalia Jidacevschi)

 1. Cu privire la instalarea unui monument în memoria victimelor deportărilor pe teritoriul Muzeului Ţinutului Natal.

(Raportor – Constantin Cojocari)

 1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

(Raportori – Tudor Sîngereanu, Dumitru Gladiniuc, Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la aprobarea dosarelor de delimitare a terenurilor proprietate publică.

(Raportor –Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor –Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportori – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren, inclusiv pentru construcţia caselor de locuit.

(Raportori – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la aprobarea listei nominale a familiilor din categoria social-vulnerabile, care vor beneficia de scutirea integrală de plata pentru conectările individuale în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea sistemului de apă în oraşul Edineţ”.

(Raportor – Vitalie Sorocan)

 1. Cu privire la Scrisorii de Garanție privind garantarea sumei contribuției locale în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea sistemului de apă în oraşul Edineţ”.

(Raportor – Vitalie Sorocan)

 1. Cu privire la Scrisorii de Garanție pentru asigurarea reală, integrală sau parţială a descrepanţei financiare dintre bugetul disponibil asigurat de UE şi costul estimativ al lucrărilor din proiectul tehnic de execuţie pentru “Îmbunătăţirea sistemului de apă în oraşul Edineţ”.

(Raportor – Vitalie Sorocan)

 

Şedinţele comisiilor de specialitate vor avea loc:

Vineri, 21.06.2019, ora 14.00 – Comisia funciară

Luni, 24.06.2019, ora 10.00 – Comisia juridică

Luni, 24.06.2019, ora 14.00 – Comisia financiară