Convocarea şedinţei nr. 5/2021 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

În baza solicitării unui grup de consilieri din 28.06.2021, se convoacă şedinţa Consiliului municipal Edineţ pentru data de 6 iulie 2021, ora 14:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la revenirea prețurilor apă și canalizare din octombrie 2015.
  2. Cu privire la prescripția privind rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la Î.M Apă-Canal Edineț, pentru perioada de activitate 01.01.2015-31.12.2019.
  3. Cu privire la reparitizarea profitului net al Î.M. DPGL-C Edineț pe anul 2020.
  4. Cu privire la amenajarea bazinului acvatic din Grădina Publică „Vasile Alecsandri”.
  5. Cu privire la transmiterea rețelelor de iluminatul stradal a mun. Edineț, Î.M. DPGL-C Edineț.