Convocarea şedinţei nr. 5/2022 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

În baza solicitării unui grup de consilieri se convoacă şedinţa extraordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 1 iulie 2022, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primpriei cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la raportul secretarului consiliului municipal Edineţ, dl. Mircea Morari, cu privire la executarea deciziilor consiliului municipal Edineţ în perioada anilor 2019-2022 (prezent)
  2. Cu privire la delegarea unor consilieri în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de directori la instituțiile de învățământ
  3. Cu privire la crearea comisiei privind declararea utilității publice de interes local a lucrărilor de extindere a cimitirului nou
  4. Cu privire la modificarea tarifelor la Serviciul de aprovizionare cu apă și canalizare al ÎM “Apa-Canal”
  5. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de salubrizare în aria mun. Edineț
  6. Cu privire la asigurarea și menținerea curățeniei sanitare pe teritoriul municipiului Edineț
  7. Cu privire la transmiterea unui bun imobil în gestiunea economică a Î.M. „DPGLC-Edineț”
  8. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice și juridice.