Convocarea şedinţei nr. 5/2022 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 70 din 16.06.2022, modificată prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 71 din 17.06.2022, se convoacă şedinţa ordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 23 iunie 2022, ora 14:00 în sala Palatului municipal de cultură cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.
 2. Cu privire la delegarea unor consilieri în comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de directori la instituţiile de învăţământ extraşcolar.
 3. Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului Primăriei mun. Edineţ pentru anul 2022.
 4. Cu privire la formarea modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2022.
 5. Cu privire la redistribuirea şi alocarea mijloacelor financiare planificate în bugetul Primăriei Edineţ pentru anul 2022.
 6. Cu privire la contractarea unui credit în vederea executării lucrărilor de renovare a străzilor din municipiul Edineţ.
 7. Cu privire la crearea comisiei privind declararea utilității publice de interes local a lucrărilor de extindere a cimitirului nou.
 8. Cu privire la repartizarea profitului-net al ÎM “Apa-Canal”.
 9. Cu privire la aprobarea Conceptului de dezvoltare a turismului local în municipiul Edineţ 2022-2024.
 10. Cu privire la trecerea bunului imobil cu nr. cadastral 4101101057 din domeniul public în domeniul privat.
 11. Cu privire la trecerea bunului imobil cu nr. cadastral 4101208308 din domeniul public în domeniul privat.
 12. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/23 din 26 mai 2022.
 13. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/24 din 26 mai 2022.
 14. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/25 din 13 iunie 2022.
 15. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/26 din 15 iunie 2022.
 16. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/08 din 26 ianuarie 2022.