Ordinea de zi a şedinţei Consiliului municipal Edineţ

Convocarea şedinţei nr. 5/2024 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 86 din 21.06.2024, cu modificări prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 89 din 27.06.2024, se convoacă şedinţa Consiliului municipal Edineţ pentru data de 2 iulie 2024, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

1) Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Edineţ.
2) Cu privire la aprobarea Regulamentului intern al Școlii de sport Edineț.
3) Cu privire la reorganizarea instituțiilor de învățământ preșcolar: Grădinița nr. 3 și Grădinița nr. 4 din or. Edineț.
4) Cu privirea la formarea unui bun imobil în scopul amenajării unui poligon de deșeuri menajere.
5) Cu privire la casarea unor mijloace fixe.
6) Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.
7) Cu privire la modificarea şi/sau abrogarea unor Decizii.
8) Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea sporului lunar pentru consolidarea capacităților profesionale pentru funcțiile publice de execuție din cadrul Primăriei municipiului Edineţ.
9) Cu privire la delegarea unor împuterniciri specialistului Primăriei mun. Edineţ Maria Iftodi.
10) Cu privire la delegarea unui consilier în calitate de membru a comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de bibliotecar principal la Biblioteca Publică Alexăndreni, mun. Edineţ.
11) Cu privire la delegarea unui consilier în calitate de membru a comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director la Biblioteca Publică Edineţ.
12) Cu privire la delegarea unui consilier în calitate de membru a comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de directoe la IET nr. 4 „Curcubeu” din mun. Edineţ.
13) Cu privire la delegarea unui consilier în calitate de membru a comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director la Şcoala de muzică „Ghenadie Ciobanu” din mun. Edineţ.
14) Cu privire la delegarea unui consilier în calitate de membru a comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director la IET „Romaniţa” din s. Gordineştii Noi.
15) Cu privire la delegarea unui consilier în calitate de membru a comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director la Şcoala de Arte Plastice pentru Copii din mun. Edineţ.
16) Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.
17) Cu privire la desemnarea comisiei pentru organizarea licitaţiei pentru obţinerea dreptului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare, superficie şi/sau arendă a terenurilor.
18) Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei municipiului Edineț pentru anul bugetar 2024.
19) Cu privire la acceptarea transmiterii din proprietatea APL a terenului amplasat în extravilanul municipiului Edineț în proprietatea Statului.
20) Cu privire la aprobarea listei planurilor încăperilor.