Convocarea Şedinţei Nr. 6/2019 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

La solicitarea unui grup de consilieri, se convoacă şedinţa extraordinară nr. 6 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 16 august 2019, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei).

  1. Cu privire la instituirea Comisiei pentru examinarea gestionării finanţelor publice la îndeplinirea lucrărilor de amenajare a Grădinei Publice „Vasile Alecsandri” şi lucrărilor de construcţie a trotuarilui de pe Şoseaua Bucovina din mun. Edineţ, care au fost îndeplinite în perioada de gestiune a anului 2019.

(Raportor-Tudor Vînaga, consilier)

 

Şedinţele comisiilor de specialitate vor avea loc:

Vineri, 16.08.2019, ora 9.30 – Comisia juridică şi Comisia financiară