Convocarea şedinţei nr. 6/2021 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 159 din 15.07.2021, se convoacă şedinţa ordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 20 iulie 2021, ora 12:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la examinarea unor cereri prealabile.
  2. Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2021.
  3. Cu privire la repartizarea profitului net al ÎM “Apa-Canal”.