Convocarea şedinţei nr. 6/2022 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Se amână desfăşurarea şedinţei Consiliului pentru data de 16 septembrie 2022, ora 10:00, cu completarea ordinii de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 105 din 26.08.2022 cu modificările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 9 septembrie 2022, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.
 2. Cu privire la cofinanţarea în cadrul proiectului “Construcţia staţiei de tratare a apei”.
 3. Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului Primăriei mun. Edineţ pentru anul 2022.
 4. Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2022.
 5. Cu privire la redistribuirea şi alocarea mijloacelor financiare planificate în bugetul Primăriei Edineţ pentru anul 2022.
 6. Cu privire la trecerea bunului imobil cu nr. cadastral 4101101057 din domeniul public în domeniul privat.
 7. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de teren.
 8. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.
 9. Cu privire la modificarea unor decizii.
 10. Cu privire la examinarea rapoartelor de activitate a Consiliilor de administrare ale Întreprinderilor Municipale.
 11. Cu privire la aprobarea profitului net al ÎM „Apa-Canal” Edineţ.
 12. Cu privire la aprobarea modificărilor în Statutul Întreprinderii Municipale “Apa-Canal” Edineţ”.
 13. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului de administraţie al ÎM „Direcţia de Producere a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”.
 14. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei de cenzori a ÎM „Direcţia de Producere a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”.
 15. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului de administraţie al ÎM „Apa-Canal” Edineţ.
 16. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei de cenzori a ÎM „Apa-Canal” Edineţ.
 17. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului de administraţie al ÎM „Piaţa orăşenească”.
 18. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei de cenzori a ÎM „Piaţa orăşenească”.
 19. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/08 din 26 ianuarie 2022.
 20. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/23 din 26 mai 2022.
 21. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/24 din 26 mai 2022.
 22. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/25 din 13 iunie 2022.
 23. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/26 din 15 iunie 2022.
 24. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/34 din 26 iulie 2022.
 25. Cu privire la aprobarea tarifului pentru călătorie în transportul public din aria municipiului Edineţ.
 26. Cu privire la aprobarea Regulilor de întreținere a animalelor și păsărilor în proprietate privată a gospodăriilor din aria municipiului Edineț.
 27. Cu privire la examinarea Prescripţiei cu privire la lichidarea iregularităţilor constatate în rezultatul inspectării financiare tematice efectuate la Primăria mun. Edineţ pentru perioada de activitate 01.09.2013-01.05.2022.
 28. Cu privire la executarea bugetului pentru şase luni ale anului 2022.
 29. Cu privire la trecerea bunului imobil cu nr. cadastral 4101208360 din domeniul public în domeniul privat.
 30. Cu privire la desemnarea în funcţie de administrator al Întreprinderii Municipale “Piaţa orăşenească”.
 31. Cu privire la încheierea Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 29 iunie 2022 pe marginarea dosarului nr. 3ra-295/22.
 32. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/30 din 17 iunie 2022.
 33. Cu privire la examinarea cererii prealabile a A.O. Asociaţia pentru Siguranţa Urbană şi Mediere din Moldova.