Ordinea de zi a şedinţei Consiliului municipal Edineţ

Convocarea şedinţei nr. 6/2023 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 224 din 04.12.2023 se convoacă şedinţa extraordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 8 decembrie 2023, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

1) Cu privire la alegerea viceprimarilor municipiului Edineţ.
2) Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizației lunare pentru personalul
din cadrul Primăriei municipiului Edineţ.
3) Cu privire la aprobarea propunerii de buget al Primăriei municipiului Edineţ pentru anii 2024-2026.
4) Cu privire la aprobarea în prima lectura a bugetului Primăriei municipiului Edineț pentru anul 2024.
5) Cu privire la corelarea bugetului Primăriei municipiului Edineț pentru anul 2023.
6) Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2023.
7) Cu privire la aprobarea și cofinanțarea grantului oferit de către Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală pentru implementarea proiectului ,,Crearea Complexului Multifuncţional Sportiv din municipiul Edineţ”.
8) Cu privire la aprobarea Actului de primire-predare a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor şi serviciilor, declararea în calitate de proprietate publică din domeniul public – public al bunurilor şi serviciilor achiziționate, reconstruite conform Actului de Primire predare nr. 33/1235 din 27 ianuarie 2023 şi a Planului de Acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Edineţ”.
9) Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul anului 2023.
10) Cu privire la delegarea unor împuterniciri specialistului Primăriei mun. Edineţ Dumitru Gladiniuc.
11) Cu privire la instituirea comisiei administrative pe lângă Primăria municipiului Edineţ.
12) Cu privire la instituirea comisiei pentru prebleme sociale şi minori.