Convocarea Şedinţei Nr. 6 A Consiliului Orăşenesc Edineţ. Ordinea De Zi.

DISPOZIŢIE  nr. 14

din 28 ianuarie 2016                                                                         oraşul Edineţ                                                

  “Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală,

 D I S P U N : 

            A convoca şedinţa ordinară nr. 6 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 04 februarie 2016, ora 14-00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar disponibil pe cont la 01.01.2016

(Raportor- Ala Nistor)

2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Primăriei oraşului Edineţ pe anul 2016.

(Raportor- Ala Nistor)

3. Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2016.

(Raportor- Ala Nistor)

4. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

(Raportori- A. Nistor, V. Istratii, V. Caraulan, T. Sîngereanu, D. Gladiniuc)

5. Cu privire la casarea şi transmiterea unor mijloace fixe.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

6. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor- Vadim Caraulan)

7. Cu privire la atribuirea terenurilor proprietate publică, inclusiv pentru construcţia caselor individuale de locuit.

(Raportor- Vadim Caraulan)

8. Cu privire la instituirea tutelei.

(Raportor – Vasile Istratii)

Secretarul Consiliului orăşenesc (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

              Primarul oraşului Edineţ , Constantin COJOCARI