Convocarea Şedinţei Nr. 7/2019 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

În baza Dispoziţiei primarului mun. Edineţ nr. 204 din 13 august 2019, se convoacă şedinţa ordinară nr. 7 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 22 august 2019, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

 1. Cu privire la instituirea Comisiei pentru examinarea gestionării finanţelor publice la îndeplinirea lucrărilor de amenajare a Grădinei Publice „Vasile Alecsandri” şi lucrărilor de construcţie a trotuarilui de pe Şoseaua Bucovina din mun. Edineţ, care au fost îndeplinite în perioada de gestiune a anului 2019.

(Raportor – Tudor Vînaga)

 1. Cu privire la propunerea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa consiliului de circumscripţie municipal Edineţ.

(Raportor – Mircea Morari)

 1. Cu privire la propunerea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare Edineţ nr. 1-8.

 (Raportor – Mircea Morari)

 1. Cu privire la examinarea prescripţiei privind rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la ÎM “DPGL-C Edineţ”.

(Raportor – Constantin Cojocari, Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului Primăriei mun. Edineţ pe anul 2019.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei bugetare anuale pe anul 2019.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2019.

(Raportori – Lilia Strîmbanu, Rodelia Vasilcov)

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru îndeplinirea unor lucrări suplimentare de proiectare în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea sistemului de apă în oraşul Edineţ”.

(Raportori – Lilia Strîmbanu, Vitalie Sorocan)

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru acordarea îndemnizaţiilor unice la expirarea mandatului, în mărime de un salariu mediu lunar pe economie aleşilor locali care au activat cel puţin doi ani în această calitate.

(Raportori – Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la casarea şi/sau transmiterea unor mijlocace fixe.

(Raportori – Vitalie Sorocan, Valeriu Cosovan)

 1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

(Raportori – Tudor Sîngereanu, Dumitru Gladiniuc, Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la aprobarea dosarelor de delimitare a terenurilor proprietate publică.

(Raportor –Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor –Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportori – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren, inclusiv pentru construcţia caselor de locuit.

(Raportori – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la organizarea licitaţiei publice cu strigare.

(Raportori – Vadim Caraulan)

 

Şedinţele comisiilor de specialitate vor avea loc:

Marţi, 20.08.2019, ora 10.00 – Comisia juridică

Marţi, 20.08.2019, ora 14.00 – Comisia financiară

Miercuri, 21.08.2019, ora 14.00 – Comisia funciară