Convocarea şedinţei nr. 7/2021 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Şedinţă amânată pentru data de 13 octombrie 2021, ora 14:00, cu aceeaşi ordine de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 223 din 6.10.2021, se convoacă şedinţa ordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 13 octombrie 2021, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.
 2. Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2021.
 3. Cu privire la aprobarea proiectului de buget al Primăriei mun. Edineţ pentru anii 2022-2024.
 4. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2022.
 5. Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului Primăriei mun. Edineţ pentru anul 2022.
 6. Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului Primăriei mun. Edineţ pentru anul 2021.
 7. Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2021.
 8. Cu privire la aprobarea cotelor fixe ale impozitului funciar şi imobiliar, a plăţilor de arendă a terenurilor cu destinaţie agricolă, neagricolă şi resurselor naturale pentru anul 2022.
 9. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.
 10. Cu privire la organizarea licitaţiei pentru obţinerea dreptului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare şi/sau arendă a terenurilor publice.
 11. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare și planurilor cadastrale a terenurilor proprietate publică.
 12. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri
 13. Cu privire la examinarea notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/25 din 9 august 2021.
 14. Cu privire la examinarea cererii ÎM “Apa-Canal”.
 15. Cu privire la cererea consilierului Alexandr Zui.
 16. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare la ÎM “DPGL-C Edineţ”.
 17. Cu privire la alocarea surselor financiare pentru cinci muncitori la cimitirele din aria mun. Edineţ pentru anul 2021.
 18. Cu privire la lucrări de amenajare la cimitirul vechi str. Valentin Roşca, Petreu Rareş din mun. Edineţ.
 19. Cu privire la amenajarea căii de acces cu parcare la cimitirul vechi str. Valentin Roşca, Petru Rareş din mun. Edineţ.
 20. Cu privire la reorganizarea ÎM „Apa-Canal” în vederea realizării politicii naţionale de dezvoltare a sectorului.
 21. Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei Edineţ din 8 octombrie 2019, dosar nr. 3-4/19.
 22. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 12/14 din 20.12.2019.
 23. Cu privire la defrişarea unor arbori pe str. Independenţei nr. 126/2.
 24. Cu privire la defrişarea unor arbori pe drumul M5.
 25. Cu privire la defrişarea unor arbori pe str. Independenţei nr. 65, nr. 90, str. Igor Vieru.