Ordinea de zi a şedinţei Consiliului municipal Edineţ

Convocarea şedinţei nr. 7/2022 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

NOTĂ: Se modifică ora desfăşurării şedinţei de la 10:00 la 14:00

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 136 din 17.10.2022, se convoacă şedinţa extraordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 26 octombrie 2022, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/08 din 26 ianuarie 2022.
 2. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/23 din 26 mai 2022.
 3. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/24 din 26 mai 2022.
 4. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/25 din 13 iunie 2022.
 5. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/26 din 15 iunie 2022.
 6. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/28 din 17 iunie 2022.
 7. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/30 din 17 iunie 2022.
 8. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/34 din 26 iulie 2022.
 9. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/45 din 10 octombrie 2022.
 10. Cu privire la aprobarea tarifului pentru călătorie în transportul public din aria municipiului Edineţ.
 11. Cu privire la aprobarea Regulilor de întreținere a animalelor și păsărilor în proprietate privată a gospodăriilor din aria municipiului Edineț.
 12. Cu privire la examinarea Prescripţiei cu privire la lichidarea iregularităţilor constatate în rezultatul inspectării financiare tematice efectuate la Primăria mun. Edineţ pentru perioada de activitate 01.09.2013-01.05.2022.
 13. Cu privire la executarea bugetului pentru şase luni ale anului 2022.
 14. Cu privire la trecerea bunului imobil cu nr. cadastral 4101208360 din domeniul public în domeniul privat.
 15. Cu privire la încheierea Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 29 iunie 2022 pe marginarea dosarului nr. 3ra-295/22.
 16. Cu privire la examinarea cererii prealabile a A.O. Asociaţia pentru Siguranţa Urbană şi Mediere din Moldova.
 17. Cu privire la aprobarea Planului de Mobilitate Urbană al Municipiului Edineţ 2022-2030.
 18. Сu privire la aprobarea proiectului de buget al Primăriei mun. Edineţ pentru anii 2023-2025.
 19. Cu privire la iniţierea procedurii de corectare a erorilor comise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor și aprobarea documentației cadastrale corectate.
 20. Cu privire la modificarea unor Decizii.
 21. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.
 22. Cu privire la aprobarea Programului de Revitalizare Urbană a municipiului Edineț pentru anii 2022-2025, etapa a II-a