Ordinea de zi a şedinţei Consiliului municipal Edineţ

Convocarea şedinţei nr. 7/2023 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 234 din 21.12.2023 se convoacă şedinţa extraordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 28 decembrie 2023, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

1) Cu privire la modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate.
2) Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2024.
3) Cu privire la aprobarea cotelor fixe a impozitului funciar şi imobil, a plăţilor de arendă a terenurilor cu destinaţie agricolă, neagricolă şi resurselor naturale.
4) Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei municipiului Edineț pentru anul 2024 în lectura a doua.
5) Cu privire la înfiinţarea Întreprinderii Municipale “Transport Public Edineţ”.
6) Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.
7) Cu privire la executarea unor hotărâri de judecată.
8) Cu privire la formarea bunurilor imobile din construcţia cu nr. cadastral 4135108517.01.
9) Cu privire la modificarea unor Decizii.

10) Cu privire la delegarea unor consilieri în calitate de membri a comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director:

 • Casa de creaţie a copiilor
 • Şcoala de muzică “Ghenadie Ciobanu”
 • Şcoala de arte
 • Şcoala de sport pentru copii şi juniori.

11) Cu privire la aprobarea și cofinanțarea grantului oferit de către FNDRL pentru implementarea proiectului “Construcția sistemului de canalizare din municipiul Edineţ”.
12) Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de administrator al Întreprinderilor Municipale.

13) Cu privire la modificarea componenţei nominale a consiliilor de administraţie ale întreprinderilor municipale:

 • ÎM “Apa-Canal”
 • ÎM “Direcţia de Producere a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”
 • ÎM “Piaţa orăşenească”
 • ÎM “Clubul de Fotbal Edineţ”.

14) Cu privire la modificarea componenţei nominale a comisiilor de cenzori ale întreprinderilor municipale:

 • ÎM “Apa-Canal”
 • ÎM “Direcţia de Producere a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”
 • ÎM “Piaţa orăşenească”
 • ÎM “Clubul de Fotbal Edineţ”.

15) Cu privire la desemnarea în funcție de administrator interimar al Întreprinderii Municipale „Apa-Canal”.
16) Cu privire la transmiterea în gestiunea economică și înregistrarea la contul mijloace fixe proprietate publică al bunurilor şi serviciilor achiziționate, reconstruite sau îmbunătățite în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Edineţ” la ÎM ”Apă – Canal” Edineț.

17) Cu privire la instituirea funcţiei de mediator comunitar.