Convocarea Şedinţei Nr. 7 A Consiliului Orăşenesc Edineţ. Ordinea De Zi.

DISPOZIŢIE  nr. 73

din 30 martie 2016                                                                         oraşul Edineţ                                                

  “Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală,

 D I S P U N : 

            A convoca şedinţa ordinară nr. 7 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 07 aprilie 2016, ora 14-00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

1. Cu privire la reparaţia reţelelor inginereşti în blocurile locative cu mai multe nivele.

(Raportor- Vitalie Sorocan)

2. Cu privire la aprobarea plăţii pentru reconectarea la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare.

(Raportor- Vitalie Sorocan)

3. Cu privire la aprobarea taxelor pentru reconectare în cazul deconectării pentru conectare ilicită.

(Raportor- Vitalie Sorocan)

4. Cu privire la aprobarea plăţii pentru revărsarea apelor uzate pentru prestatorii de servicii de transportare a apelor menajere în sistemul de canalizare..

(Raportor- Vitalie Sorocan)

5. Cu privire la statele de personal ale ÎM „Apă-Canal” Edineţ.

(Raportor – Vitalie Sorocan)

6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar disponibil pe cont la 01.01.2016.

(Raportor- Ala Nistor)

7. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al primăriei or. Edineţ pe anul 2016.

(Raportor- Ala Nistor)

8. Cu privire la alocarea ajutoarelor materiale din alocaţiile planificate în bugetul anului 2016.

(Raportor – Ala Nistor)

9. Cu privire la aprobarea regulamentului privind modul de încasare a taxei pentru salubrizare.

(Raportor – Ala Nistor)

10. Cu privire la regulamentului privind modul de încasare a plăţilor pentru eliberarea adeverinţelor.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

11. Cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2016.

(Raportor – Ala Nistor)

12. Cu privire la elaborarea planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

13. Cu privire la desfăşurarea licitaţiei publice.

(Raportor – Vadim Caraulan)

14. Cu privire la eliberarea titlurilor.

(Raportor – Vadim Caraulan)

15. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv cele prealabile.

(Raportor –  A. Nistor, V. Istratii, V. Caraulan, D. Gladiniuc, T. Sîngereanu)

16. Cu privire la aprobarea regulamentului de menţinere a curăţeniei în teritoriul Primăriei oraşului Edineţ.

(Raportor – Vasile Istratii)

17. Cu privire la modificarea regulamentului de activitate a ÎM „Piaţa orăşenească”.

(Raportor – Vasile Istratii)

18. Cu privire inventarierea sectoarelor de teren din intravilanul or. Edineţ, atribuite anterior pentru construcţia caselor de locuit.

(Raportor – Vasile Istratii)

19. Cu privire la casarea şi transmiterea unor mijloace fixe.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

20. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

21. Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren, nclusiv pentru construcţia caselor de locuit.

(Raportor – Vadim Caraulan)

22. Cu privire notificarea, modificarea şi abrogarea unor decizii.

(Raportor – A. Nistor, V. Caraulan, D. Gladiniuc)

23. Cu privire la adresarea consilierilor PCRM.

(Raportor – Alexandr Zui)

Secretarul Consiliului orăşenesc (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

              Primarul oraşului Edineţ , Constantin COJOCARI