Convocarea Şedinţei Nr. 8/2020 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 112 din 16.07.2020, se convoacă şedinţa ordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 22 iulie 2020, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

 • Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului pentru anul 2020.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 • Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2020.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 • Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar disponibil pe cont la 01.01.2020.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 • Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2020.

(Raportori – Lilia Strîmbanu, Rodelia Vasilcov)

 • Cu privire la transmiterea investiţiei din cadrul Proiectului “Edineţ – pol de creştere economică în regiunea de nord a Republicii Moldova”.

(Raportor – Constantin Cojocari)

 • Cu privire la implementarea proiectului „Împreună investim în infrastructura Edineţului” din cadrul programului DAR 1+3.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

 • Cu privire la implementarea proiectului „Modernizarea iluminatului stradal în mun. Edineţ” din cadrul programului Comunitatea Mea.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

 • Cu privire la implementarea proiectului „Revitalizarea spaţiilor comune pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii” cu suportul Fundaţiei Solidarity Fund PL în Moldova.

(Raportor – Marina Vorbaneţ)

 • Cu privire la operarea unor modificări în statele de personal ale Primăriei mun. Edineţ.

(Raportor – Nadina Chistruga)

 • Cu privire la operarea unor modificări în cadrul componenţei nominale a Consiliilor de administrare ale: ÎM „Clubul de Fotbal Edineţ”, ÎM „Direcţia de Producţie a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ”, ÎM „Apa-Canal” Edineţ, ÎM „Piaţa orăşenească” Edineţ

(Raportor – Comisia pe probleme economico-financiare şi comerţ)

 • Cu privire la acordarea unor împuterniciri unui avocat pentru a reprezenta interesele Consiliului municipal în instanţele de judecată.

(Raportor – Comisia juridică, numiri şi imunităţi)

 • Cu privire la examinarea notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/26 din 9 iulie 2020.

(Raportor – Mircea Morari)

 • Cu privire la examinarea Încheierii Judecătoriei Edineţ, sediul Central, din 8 iulie 2020 la dosarul 3-33/20.

(Raportor – Mircea Morari)

 • Cu privire la examinarea Încheierii Judecătoriei Edineţ, sediul Central, din 13 iulie 2020 la dosarul 3-37/20.

(Raportor – Mircea Morari)

 • Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

(Raportori – D. Gladiniuc, T. Sîngereanu, V. Caraulan)

 • Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 • Cu privire la aprobarea dosarelor de delimitare şi planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)