Ordinea de zi a şedinţei Consiliului municipal Edineţ

Convocarea şedinţei nr. 8/2022 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 172 din 05.12.2022, se convoacă şedinţa ordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 15 decembrie 2022, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.
  Raportori – Vadim Caraulan (specialist), Tudor Sîngereanu (specialist)
 2. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/53 din 11 noiembrie 2022.
  Raportor – Mircea Morari (secretar Consiliul municipal)
 3. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/55 din 28 noiembrie 2022.
  Raportor – Mircea Morari (secretar Consiliul municipal)
 4. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/56 din 2 decembrie 2022.
  Raportor – Mircea Morari (secretar Consiliul municipal)
 5. Cu privire la trecerea bunului imobil cu nr. cadastral 4101208360 din domeniul public în domeniul privat.
  Raportor – Vadim Caraulan (specialist)
 6. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, desfiinţare, schimbare a destinaţiei pentru anul 2023.
  Raportor – Tudor Sîngereanu (specialist)
 7. Cu privire la cotele fixe a impozitului funciar şi imobil, a plăţilor de arendă a terenurilor cu destinaţie agricolă, neagricolă şi resurselor naturale pentru anul 2023.
  Raportor – Artur Gheţu (specialist)
 8. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2023.
  Raportor – Snejana Moşneaga (specialist)
 9. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei municipiului Edineț pentru anul 2023 în lectura întâi.
  Raportor – Snejana Moşneaga (specialist)
 10. Cu privire la corelarea și rectificarea bugetului Primăriei muicipiului Edineț pentru anul 2022.
  Raportor – Snejana Moşneaga (specialist)
 11. Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2022.
  Raportor – Snejana Moşneaga (specialist)
 12. Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei municipiului Edineţ pentru anul 2022.
  Raportori – Snejana Moşneaga (specialist), Ecaterina Gnatiuc (specialist)
 13. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei municipiului Edineț pentru anul 2023 în lectura a doua.
  Raportor – Snejana Moşneaga (specialist)
 14. Cu privire la casarea şi/sau transmiterea unor bunuri materiale.
  Raportori – Lilia Strîmbanu (contabil-şef), Tudor Sîngereanu (specialist)
 15. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului de administraţie al ÎM „Clubul de Fotbal Edineţ”.
  Raportor – Iacob Beşleaga (administrator ÎM „Clubul de Fotbal Edineţ”)
 16. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei de cenzori a Î.M. „Clubul de Fotbal Edineţ”.
  Raportor – Iacob Beşleaga (administrator ÎM „Clubul de Fotbal Edineţ”)
 17. Cu privire la actualizarea denumirilor străzilor şi stradelelor din oraşul Edineţ.
  Raportor – Mircea Morari (secretar Consiliul municipal)
 18. Cu privire la iniţierea procedurii de corectare a erorilor comise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor și aprobarea documentației cadastrale corectate.
  Raportor – Vadim Caraulan (specialist)
 19. Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 8/1-1 din 11 noiembrie 2022.
  Raportor – Vadim Caraulan (specialist)
 20. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor amplasate în mun. Edineţ, str. Gheorghe Asachi nr. 1 din proprietatea Statului în proprietatea unității administrativ-teritoriale Primăria municipiului Edineț.
  Raportor – Vadim Caraulan (specialist)
 21. Cu privire la executarea unor hotărârii ale instanţelor de judecată.
  Raportor – Dumitru Gladiniuc (specialist)
 22. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Palatului de cultură din Municipiul Edineţ.
  Raportor – Ludmila Botnariuc (director Palatul de cultură)
 23. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Muzeului Ţinutului Edineţ.
  Raportor – Galina Mosoric (director Muzeul Ţinutului)