Ordinea de zi a şedinţei Consiliului municipal Edineţ

Convocarea şedinţei nr. 8/2022 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 149 din 07.10.2022, se convoacă şedinţa extraordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 11 noiembrie 2022, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Edineț.
  2. Cu privire la crearea serviciului de implementare a proiectelor al Primăriei municipiului Edineţ.
  3. Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/48 din 26 octombrie 2022.
  4. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate de căre Î.M. „Apă-Canal” Edineţ.
  5. Cu privire la aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă şi Climă a Municipiului Edineț pentru anii 2022 – 2030.
  6. Cu privire la procurarea unui bun imobil în s. Gordineştii Noi pentru transferul staţiei de telecomunicaţii şi alocarea surselor financiare necesare.