Convocarea Şedinţei Nr. 8 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

DISPOZIŢIE  nr. 42

din 24 mai 2018

  “Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului municipal Edineţ”

          În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

D I S P U N:

A convoca şedinţa ordinară nr. 8 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 30 mai 2018, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

 1. Cu privire la implementarea proiectului finanţat de FGM “Importanţa Grădinii Publice “Vasile Alecsandri” în contextul schimbărilor climatice” şi alocarea surselor financiare ca contribuţie în proiect.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

 1. Cu privire la instituirea cet. Tarnovscaia Svetlana în azil.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

 1. Cu privire la audierea rapoartelor de activitate pentru anul 2017 a Întreprinderilor Municipale.

(Raportor – V. Sorocan, V. Cosovan, A. Gudumac, I. Beşleaga, M. Cecan)

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al primăriei pe anul 2018.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar disponibil pe cont la 01.01.2018

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2018.

(Raportori – Lilia Tcaci, Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului Primăriei mun. Edineţ pe anul 2018.

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei bugetare anuale pe anul 2018.

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la casarea şi/sau transmiterea unor bunuri şi mijloace fixe.

(Raportor – Tudor Sîngereanu, Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la modificarea statutului Asociaţiei Obşteşti “Demos”.

(Raportor – Mircea Morari)

 1. Cu privire la preluarea gratuită a monumentului “Glorie Feciorilor Patriei” din Grădina Publică “Vasile Alecsandri”

(Raportor – Mircea Morari)

 1. Cu privire la aprobarea Planului de integritate pentru Întreprinderile Municipale fondate de Consiliul Municipal Edineţ.

(Raportor – Mircea Morari)

 1. Cu privire la executarea hotărârilor judecătoreşti.

(Raportor – Dumitru Gladiniuc)

 1. Cu privire la abrogarea, modificarea şi/sau completarea unor decizii.

(Raportori – Dumitru Gladiniuc)

 1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

(Raportori – V. Caraulan, T. Sîngereanu, D. Gladiniuc)

 1. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la examinarea notificărilor şi sesizărilor.

(Raportori – Dumitru Gladiniuc)

 1. Cu privire la aprobarea unor regulamente.

(Raportori – Rodelia Vasilcov, Dumitru Gladiniuc)

 1. Cu privire la instituirea comisiei de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică.

(Raportor – Vadim Caraulan)

Secretarul Consiliului municipal (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

 

Primarul interimar al Municipiului Edineţ, Rodelia VASILCOV

 

Şedinţele comisiilor de specialitate vor avea loc:

Marţi 29.05.2018, ora 10.00 – Comisia financiară
Marţi 29.05.2018, ora 14.00 – Comisia funciară