Convocarea Şedinţei Nr. 9/2019 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

În baza Dispoziţiei primarului mun. Edineţ nr. 280 din 11 noiembrie 2019, se convoacă şedinţa extraordinară nr. 9 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 14 noiembrie 2019, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire aprobarea componenţei nominale a comisiilor consultative de specialitate.

(Raportor – Mircea Morari)

  1. Cu privire la alegerea viceprimarului Municipiului Edineţ.

(Raportor – Constantin Cojocari)

  1. Diverse.