Convocarea şedinţei nr. 9/2021 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 288 din 20.12.2021, se convoacă şedinţa extraordinară Consiliului municipal Edineţ pentru data de 23 decembrie 2021, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei Edineţ cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. Edineţ pentru anul 2022 în lectura a doua.
 2. Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului Primăriei mun. Edineţ pentru anul 2021.
 3. Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2021.
 4. Cu privire la Raportul inspectării financiare complexe efectuate la primăria mun. Edineţ pentru anii 2016-2021.
 5. Cu privire la defrişarea unor arbori pe str. Independenţei nr. 126/2.
 6. Cu privire la defrişarea unor arbori pe str. Independenţei nr. 65, nr. 90, str. Igor Vieru.
 7. Cu privire la defrişarea unor arbori pe str. Independenţei nr. 76/2 şi nr. 84.
 8. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, desfiinţare, schimbare a destinaţiei pentru anul 2022.
 9. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.
 10. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.
 11. Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei Edineţ din 8 octombrie 2019, dosar nr. 3-4/19.
 12. Cu privire la reorganizarea Î.M. „Apa-Canal” în vederea realizării politicii naţionale de dezvoltare a sectorului.
 13. Cu privire la Aprobarea Planului de acțiune privind obiectivele și indicatorii de dezvoltare durabilă a Î.M ”Apa – Canal” Edineț.
 14. Cu privire la aprobarea modificărilor în Statutul Întreprinderii Municipale “Apa-Canal” Edineţ”.
 15. Cu privire la aprobarea Consiliului de administrație al Î.M. ”Apa – Canal” Edineț.
 16. Cu privire la aprobarea Comisiei de conzori al Î.M. ”Apa – Canal” Edineț.
 17. Cu privire la aprobarea Planului Operaţional Local al Municipiului Edineţ pentru anii 2021-2027.
 18. Cu privire la modificarea şi/sau completarea unor Decizii.
 19. Cu privire la aprobarea Regulamentului intern al Şcolii de sport pentru copii şi juniori Edineţ.