Convocarea Şedinţei Nr. 9 A Consiliului Municipal Edineţ. Ordinea De Zi.

DISPOZIŢIE  nr. 45 

din 30 mai 2018

  “Cu privire la convocarea şedinţei

extraordinare a Consiliului municipal Edineţ”

          În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală,

D I S P U N:

A convoca şedinţa extraordinară nr. 9 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 4 iunie 2018, ora 1000 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

  1. Cu privire la audierea raportului Întreprinderii Municipale “Piaţa orăşenească”.

(Raportor – Andrei Gudumac)

  1. Cu privire la redresarea situaţiei create la ÎM “Piaţa orăşenescă”.

(Raportor – Igor Nepeivoda)

Secretarul Consiliului municipal (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

 

 

Primarul interimar al Municipiului Edineţ, Rodelia VASILCOV