Cotele fixe ale Taxelor Locale Pentru Anul 2017

Conform deciziei Consiliului orăşenesc nr. 12/9 din 10 noiembrie 2016, începînd cu 1 ianuarie 2017 se pun în aplicare pe teritoriul oraşului Edineţ următoarele cote fixe ale taxelor locale:

a) pentru amenajarea teritoriului în mărime de 180 lei pe an.

Notă: Se scutesc de taxa de amenajare a teritoriului gospodăriile ţărăneşti, ÎM „Clubul de Fotbal Edineţ”, OO „Demos”, Asociaţia de Educare a Adulţilor „Prutul de Sus”, AO „Oameni pentru oameni.

 b) pentru dispozitivele publicitare.

Taxa anuală pentru dispozitivele publicitare se stabileşte pentru 1m2 de suprafaţă a feţei (feţelor) dispozitivului publicitar, după cum urmează:

– cu suprafaţa pînă la  1m2     – 800 lei

– cu suprafaţa de la 1,1 – 5 m2   – 700 lei

– cu suprafaţa de la 5,1 – 10 m2   – 600 lei

– cu suprafaţa mai mult de 10 m2      – 500  lei

Notă: Se scutesc pe perioada amplăsării publocităţii sociale de provenenţă naţională subiecţii impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitarii.

 Notă: Nu se scutesc de această taxă subiecţii impunerii taxei pentru dispozitivele publicitare pe perioada amplasării publicităţii sociale de provenenţă străină.

Notă: Pentru dispozitivele publicitarea, care dispun de suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar a calcula în mărime de 100% pe o faţă de dispozitiv publicitar şi 50% pe faţa verso, faţa de cea stabilită, pentru fiecare suprafaţă.

Publicitatea dispozitivului publicitar amplasată pe clădiri private – 200 lei pentru 1m2 .

c) pentru aplicarea simbolicii locale

Mărimea taxei pentru dreptul de a folosi simbolică locală se stabileşte în mărime de 0,2 % faţă de baza impozabilă.d) pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii

De la 1.01.2016 pe teritoriul primăriei oraşului Edineţ se stabilesc următoarele cote a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări de servicii, conform tabelei:

Cotele taxei pentru unităţile ce comercializează cu amănuntul (lei)

Tipul mărfurilor desfăcute

Suprafaţa ocupată de unitatea comercială

pînă la 20m2

de la 20.1 m2

    – 80 m2

de la 80.1m2

   – 150 m2

 de la 150.1m2

     – 200 m2

Mai mare de

   200 m2

Comercializarea produselor alimentare cu băuturi alcoolice şi produselor din tutun.     _______ 5000 5500 6000 6500
Comercializarea produselor de panificare, rechizitelor de birou, сărţi, expoziţii, vînzări ale articolelor meşteşugareşti de artă populară, ziare şi reviste 600 900 1000 1200 1500
Comercializarea mărfurilor industriale, îmbrăcăminte, încălţăminte, lengerie, veselă 1200 1600 1800 2000 2000
Comercializarea telefoanelor mobile şi accesorii, focuri de artificii 4000 5000 5400 5800 6000
Comerţ cu mărfuri a industriei chimice de uz casnic, aparate electrocasnice, articole de dispozitive medicale, covoare şi altele 2200 3000 3400 4000 4400
Terasă comerţ cu bere şi produse din tutun       _______ 2000 2400 3000 4000
Terasă comerţ fără bere şi produse din tutun 400 600 800 1000 1200
Comerţul cu amănuntul a mărfurilor umanitare şi mărfurilor de uz casnic procurate de la populaţie. 1200 1600 1800 2000 2000
Cafenele la locul de muncă 800 1200 1600 1800 2400
Optica 1500 2500    3000    3500 4000
Comercializarea inventarului agricol, seminţelor, produselor alimentare fără băuturi alcoolice şi produse din tutun. 1500 3000 3300 3600 3900
Realizarea biletelor de loterie 12000 12000 12000 12000 12000
Comercializarea florilor  vii 3900 5700  5700 5700 5700
Comerţ articole din tutun 3750 4800 5850 6000 6000
Aparat automat pentru vînzări. 1000 ________ __________ ___________ __________

 Cotele taxei pentru unităţile de prestări de servicii (lei)

Servicii de frezerie şi cosmetice, vopsirea blănurilor şi a lînii  1200 1800 2400 3000 3600
Serviciile băii, saună ________ 1200 1350  1500 1650
Desfacerea alimentelor gata preparate  1200 1500 2250 3000 3000
Repararea articolelor de uz casnic şi a obiectelor personale (mobilă şi altele) 600 1000 2000 3000 3000
Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul (calculatoare) 1500 2400 3000 4500 4500
Alte activităţi de servicii individuale (cusătorii) 900 1500 3000 4500 4500
Activităţi foto şi video 3000 3500 4000 4500 5000
Activităţi ale bazelor şi amenajărilor sportive (fitnes şi alte tipuri de secreţii de sport) 1200 1500 2250 3000 3000
Servicii de închiriere a maşinilor de birou şi tehnicii de calcul (săli de internet) 1000 1500 2000 2500 3000
Actvităţi de secretariat şi traducere  1000 1500 2000 2500 3000
Aparate pentru prestarea serviciile „jocuri pentru copii”  1000 ________ _________ ________ _______

Notă: Pentru poziţiile incluse în tabelul de mai sus taxa se majorează în dependenţa de coeficientul teritorial pentru amplasarea unităţilor comerciale în zona oraşului Edineţ:

                                                                                               Zona      I    –     1,5

                                                                                               Zona     II    –     1,3

                                                                                               Zona   III     –     1,0

                                                                                               Zona   IV     –     0,5

1. Cote de taxe pentru pieţe, pavilioane şi hală ca unităţi comerciale

Suprafaţa pînă la  0,5 ha   –  2500  lei

Suprafaţa de la  0,5 – 1 ha    – 3000  lei

Suprafaţa de la 1-2 ha   –  3500  lei

 

Notă: Se scuteşte de taxa locală piaţa de animale a ÎM „Piaţa orăşenească” amplasată pe str. Gagarin 76, or. Edineţ.

2. Comercializarea unităţilor de transport     – 12000 lei

3. Comercializarea angro :

a) materiale de construcţie,    – 16000  lei

b) băuturi alcoolice, bere, produse din tutun, mărfuri umanitare  –  13000  lei

c) produse alimentare, mărfuri industriale, cosmetice, cutii din carton, lăzi din lemn  – 9000  lei

4. Comercializarea cu amănuntul a materialelor de construcţie   – 9000  lei

5. Comercializarea articolelor cu pietre scumpe şi bijuterii    – 9000  lei

6. Taxa de amplasare a unităţilor de prestări de servicii de deservire socială secţiunea 0 clasa 93 din clasificatorul activităţilor din Economia Moldovei din 9.02. 2000 – activităţi de întreţinere corporală (vicee) – 1000  lei

7. Comerţ cu amănuntul piese auto cu suptafaţa pînă la 20m2   – 3000 lei

– cu suptafaţa de la 21m2 – 40m2      –5000 lei

– cu suptafaţa de la 41 m280m2    – 7000 lei

– cu suptafaţa mai mare de 80 m2    – 10000 lei

8. Taxa de prestări de servicii de deservire socială conform secţiunei 0 clasa 92,71 a clasificatorului activităţilor din economia Moldovei din 9.02.2000 – activităţi legate de jocurile de noroc – 200000 lei

9. Taxa pentru întreţinerea (inclusiv spălătorii) şi repararea autovehiculelor conform secţiunii Q grupa 50,2 din clasificatorul activităţilor din Economia Moldovei din 9.02.2000:

* reparaţia autovechicolelor în dependenţă de numărul de suspendatore – auto:

– pentru 1 suspendator auto  – 4000 lei

– pentru 2 suspendatore  auto  –  6000 lei

– pentru 3 suspendatore  auto şi mai multe    – 7000 lei

* pentru spălătorie auto în dependenţă de numărul de boxuri

– pentru 1 box   – 4500 lei

– pentri 2 boxuri     – 6500 lei

– pentru 3 boxuri şi mai multe –   7500 lei

* repararea anvelopelor, instalarea şi schimbarea lor, remorcarea şi instalarea  părţilor şi accesorilor  –  2500 lei

10.Complexe comerciale   –  15000 lei                                                                                                                                   

11. Restaurante

de la 50-100 locuri    –   10000 lei

mai mult de 100 locuri   – 15000 lei

12. Bar, bufet, bodegă, pizzerie

pînă la 30 locuri    – 5000 lei

mai mult de 30 locuri      – 6000 lei

13. Farmacie veterinară    – 6500  lei

14.  Farmacie       –  10000 lei

Notă: Farmaciile care dispun de secţie de producere se scutesc în mărime de 50% de taxa locală.

15. Comerţul cu amănuntul a vopselei şi uleiurilor pentru unităţile de transport    – 5500 lei

16. Comerţ cu amănuntul a berei  –   4000 lei

17. Comerţ angro şi cu amănuntul a produselor petroliere, îmbutilierea cu gaz lichifiat     – 25000 lei

18. Comerţ cu amănuntul  a utilajului fost în folosinţă     – 3500 lei

19. Comerţ cu amănuntul a aparatelor de casă – 4500 lei

20. Fertilizanţelor şi a produselor de uz fitosanitar, mijloace de protecţie a plantelor –  11000 lei

21. Stabilirea mizelor sportive    – 10000 lei

22. Comerţ cu biciclete, scutere, minitractoare   –  4000 lei

23. Comercialiazarea programelor computerizate     – 6000 lei

24. Comerţ cu arme şi muniţii civile   – 4000 lei

25. Servicii de colectarea a fierului uzat    – 20000 lei

26. Servicii a agenţiilor de vînzări, arendă şi schimbări a imobilelor    –  6000 lei

27. Comercializarea cu amănuntul frigidere,maşini de spălat, aragaz, aspiratoare,televizoare utilaj pentru încălzirea autonomă, utilaj frigorific şi sanitar, cumpatatoare şi alte mijloace tehnice-  7000 lei      

28. Activităşi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor (servicii de turizm) – 1500 lei

29. Comerţ cu amănuntul a mobilei, articolelor din lemn, metal, termopan – 9000 lei

Notă: Taxele indicate în punctele 1- 29 se folosesc fară aplicarea coeficientului teritorial şi nu depind de suprafeţele unităţilor comerciale şi/sau prestări servicii.

 e) Taxa de piaţă

Cota taxei de piaţă se stabileşte în mărime de:

25 lei pentri fiecare m2 de suprafaţă al pieţilor de realizare a mărfurilor industriale, produselor alimentare, agricole, lactate, din carne.

6   lei pentru  1m.p. a pieţii auto.

 3   lei pentru piaţa de comercializare a animalelor.

 Notă: Se scuteşte de taxa de piaţă Î.M. „Piaţa orăşenească” pentru piaţa de animale ampalsată pe str. Iurii Gagarin nr. 76 în or. Edineţ

 f) Taxa pentru cazare

 Cota taxei pentru cazare se stabileşte în mărime de 8 % faţă de baza impozabilă.

 g) Taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători pe teritoriul oraşului Edineţ

 Cota taxei se stabileşte lunar  pentru fiecare unitate de transport inclusiv cu numărul de locuri:

Pînă la 8 locuri     60 lei      pentru taxi

De la 9-16 locuri   1000 lei     pentru rutele orăşeneşti

 h) Taxa pentru parcare

Cota taxei pentru parcare se stabileşte pentru 1m2 de suprafaţă a parcării în mărime de 10 lei.

Notă: Se scutesc de achitarea taxei pentru parcare persoanele cu aparatul locomotor dereglat, care folosesc autorizme cu dirijare manuală.

i) Taxa balneară

Cota taxei balneară se stabileşte în mărime de 1,5% faţă de venitul din vînzari ale biletelor de odihnă.

 j) Taxa pentru salubrizare

Cota taxei pentru salubrizare se stabileşte în mărime de 2 lei lunar pentru fiecare  domiciliat.

 

    Mircea MORARI, Secretarul Consiliului orăşenesc Edineţ