Cotele Taxelor Locale Pentru Anul 2014

Conform deciziei Consiliului orăşenesc nr. 21/2 din 27 noiembrie 2013, începînd cu 1 ianuarie 2014 se pun în aplicare pe teritoriul oraşului Edineţ următoarele cote fixe ale taxelor locale:

a) pentru amenajarea teritoriului în mărime 120 lei pe an.

Se scutesc de taxa de amenajare a teritoriului gospodăriile ţărăneşti, ÎM „Clubul de fotbal Edineţ”, OO „Demos”, Asociația de Educare a Adulților ”Prutul de Sus”.

b) de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei).

Taxa anuală pentru dispozitivele publicitare se atabileşte pentru 1 mp de supraţaţa a feței (fețelor) dispoyitivului publicitar, după cum urmează:

–        cu suprafaţa pînă la 1 mp  –  600 lei

–        cu suprafaţa de la 1,1-5 mp  –  500 lei

–        cu suprafaţa de la 5,1-10 mp  –  400 lei

–        cu suprafaţa mai mult de 10 mp  –  300 lei

Se scutesc pe perioada amplasării publicităţii sociale de provenienţă naţională subiecţii impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare.

Nu se scutesc de această taxă subiecţii impunerii taxei pentru dispozitivele publicitare pe perioada amplasării publicităţii sociale de provenienţă străină.

Notă : Pentru panourile de reclamă care dispun de suprafața feței (fețelor) dispozitivului publicitar a calcula în mărime de 100% pe o față de dispozitiv publicitar și 50% pe fața verso, față de cea stabilită, pentru fiecare suprafaţă.

Publicitatea amplasată pe clădiri şi alte construcţii aflate în proprietate privată – 100 lei pentru 1 mp.

c) de aplicare a simbolicii locale

Mărimea taxei pentru dreptul de a folosi simbolica locală se stabileşte în mărime de 0,1% faţă de baza impozabilă.

d) pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială

De la 1.01.2014 pe teritoriul primăriei oraşului Edineţ se stabilesc următoarele cote a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială, conform tabelei:

Cotele taxei pentru unităţile ce comercializează cu amănuntul(lei)

Tipul mărfurilor desfăcute Suprafaţa ocupată de unitatea comercială
pînă la 20mp de la 20.1 mp

– 80 mp

de la 80.1mp

– 150 mp

de la 150.1mp

– 200 mp

Mai mare de

200 mp

Comercializarea produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi produselor din tutun magazine staţionare, gherete 2500 2600 2700 2800 2800
Comercializarea produselor de panificare, rechizitelor de birou, сărţi, expoziţii, vînzări a articolelor meşteşugareşti de artă populară 300 500 600 700 800
Comercializarea mărfurilor industriale, produselor alimentare fără băuturi alcoolice  şi produse din tutun, îmbrăcăminte, încălţăminte, lengerie, veselă, 600 800 900 1000 1000
Telefoane mobile şi accesorii 2000 2500 2700 2900 3000
Comercializarea mărfurilor de uz casnic :
– mărfuri a industriei chimice de uz casnic,aparate electrocasnice şi altele 1100 1500 1700 2000 2200
Terasă /sezonier calcul pe 6 luni aprilie-septembrie/:
– comerţ cu bere şi produse din tutun 1000 1200 1500 2000
– comerţ fără bere şi produse din tutun 200 300 400 500 600
Comerţul cu amănuntul a mărfurilor umanitare 600 800 900 1000 1000
Cafenele la locul de muncă 400 600 800 900 1200
Comerţul mărfurilor de uz casnic procurate de la populaţie, mărfuri umanitare 600 800 900 1000 1100
Farmacia-Optica 1200 1500 2000 2400 2400
Comercializarea inventarului agricol, semințelor 500 1000 1100 1200 1300
Realizarea biletelor de loterie 2400 2400 2400 2400 2400
Comercializarea florilor  vii 2600 3800 3800 3800 3800

Cotele taxei pentru unităţile de prestări servicii de deservire socială

Servicii de frezerie şi cosmetice, vopsirea blănurilor şi a lînii 800 1200 1600 2000 2400
Serviciile băii 800 900 1000 1100

Notă: Mărirea taxei se majorează în dependenţa de coeficientul teritorial pentru amplasarea unităţilor comerciale în zona oraşului :

Zona      I    –     1,5

Zona     II    –     1,3

Zona    III    –    1,0

Notă: Se scutește de taxa locală ÎS ”Poșta Moldovei” pentru amplasarea unităților comerciale pe adresele: str. Independenței 31, 100, 78, str. Gorkii 3 ”Piața Centrală.

  1. Cote de taxe pentru pieţe, pavilioane şi hală ca unităţi comerciale

Suprafaţa pînă la 0,5 ha  –  2000  lei

Suprafaţa de la 0,5 – 1 ha  –  2200 lei

Suprafaţa de la 1-2 ha  –  2600 lei

Notă: Se scutește de taxa locală piața de animale a ÎM ”Piața orășenească” amplasată pe str. Gagarin 76, or. Edineț.

2.   Comercializarea unităţilor de transport  –  6400 lei

3.   Comercializarea angro :

a) materiale de construcţie, băuturi alcoolice, bere, produse din tutun, mărfuri umanitare – 9000 lei

b) produse alimentare, mărfuri industriale, cosmetice, cutii din carton, lăzi din lemn  –  5500 lei

4. Înbutelierea cu oxigen  –  3500 lei

5. Comercializarea cu amănuntul a materialelor de construcţie,frigidere,maşini de spălat, aragaz, aspiratoare, televizoare, utilaj pentru încălzirea autonomă, utilaj frigorific şi sanitar, cumpatatoare şi alte mijloace tehnice  –  6000 lei

6. Comercializarea articolelor cu pietre scumpe şi bijuterii  –  5500 lei

7.  Taxa de amplasare a unităţilor de prestări de servicii de deservire socială secţiunea 0 clasa 93 din clasificatorul activităţilor din Economia Moldovei din 9.02. 2000 – activităţi de întreţinere corporală (vecee)  –  1000 lei

8.  Comerţ cu amănuntul piese auto

– cu suprafaţa pînă la 20 mp  –  2500 lei

– cu suprafaţa de 21 m.p. –  40 mp  –  4000 lei

– cu suprafaţa de 41 m.p . –  80 mp  –  5500 lei

– cu suprafaţa mai mare de 80 mp  –  9000 lei

9.    Taxa de prestări de servicii de deservire socială conform secţiunei 0 clasa 92.71 a clasificatorului activităţilor din Economia Moldovei din 9.02. 2000 – activităţi legate de jocurile de noroc

– amplasate în zona I a oraşului  –  55000 lei

– amplasate în zona II a oraşului  –  35000 lei

– amplasate în zona III a oraşului  –  23000 lei

10.    Taxa pentru întreţinerea (inclusiv spălătorii) şi repararea autovehiculelor  conform secţiunii Q grupa 50,2 din clasificatorul activităţilor din Economia Moldovei din 9.02. 2000

– reparaţia autovechicolelor în dependenţă de numărul de suspendatore -auto

– pentru un suspendator – auto  –  3700 lei

– pentru 2 suspendatore-auto  –  5600 lei

– pentru 3 suspendatore-auto şi mai multe  –  6600 lei

– pentru spălătorie auto în dependenţă   de  numărul de boxuri

– pentru 1 box  – 4000 lei

– pentru 2 boxuri  –  6000 lei

– pentru 3 boxuri  şi mai multe  –  7000 lei

– repararea anvelopelor, instalarea şi schimbarea lor, remorcarea şi instalarea părţilor şi accesorilor  –  2200 lei

11.   Complexe comerciale  –  9000 lei

12.   Restaurante

de la 50-100 locuri  –  6000 lei

mai mult de 100 locuri  –  8000 lei

13.  Bar, bufet, bodegă, pizerie

pînă la 30 locuri  –  4000 lei

mai mult de 30 locuri  –  5000 lei

14. Comerţul mobilei, uși, ferestre  –  6000 lei

15.    Farmacie veterinară  –  6000 lei

16.Farmacie  –  9000 lei

Farmaciile care nu dispun de secție de producere se scutesc în mărime de 50 % de taxa locală

17.    Comerţul cu amănuntul a vopselei şi uleiurilor pentru unităţile de transport  –  5000 lei

18.    Comerţ cu amănuntul a berei  –  3600 lei

19.    Comerţ angro şi cu amănuntul a produselor petroliere, îmbutilierea cu gaz lichifiat  –  11000 lei

20.    Comerţ cu amănuntul a  utilajului tehnic fost în folosinţă  –  2600 lei

21.    Comerţ cu amănuntul a aparatelor de casă  –  4000 lei

22.    Comerţ cu amănuntul  a seminţelor, fertilizanţelor şi a produselor de uz fitosanitar  –  5500 lei

23.  Stabilirea mizelor sportive – 5000 lei

Notă: Taxele indicate în punctele 1-23 se folosesc fără aplicarea coeficientului teritorial şi nu depind de suprafeţele unităţilor comerciale şi/sau prestări de servicii (cu  excepţia taxelor indicate în punctul 9).

e) de piaţă

Cota taxei de piaţa se stabileşte în mărime de:

– 18 lei pentru fiecare mp de suprafață al pieții agentului economic ÎM ”Piața orășenească” pentru piața amplasată în orașul Edineț, str. 31 August 8/1 și pentru terenul destinat comercializării produselor agricole amplasat pe segmentul de drum al str. Gorkii între str. Alexandru cel Bun și str. Sf. Vasile; piața de animale amplasată pe str. Gagarin 76, or. Edineț.

– 18 lei pentru fiecare mp de suprafață al pieții agentului economic Consum COOP-Edineț pentru Hala de lapte și carne și piața amplasată pe str. Gorkii 3

– 3 lei pentru fiecare mp de suprafață al pieții auto al agentului economic II ”Grăjdeanu P.V.” amplasată pe str Independenței 228-a.

Notă: Se scutește de taxa de piață pe anul 2013 ÎM ”Piața orășenească” pentru piața de comercialiyare a animalelor amplasată pe str Gagarin, 76.

f) pentru cazare

Cota taxei pentru cazare se stabileşte în mărime de 5% faţă de baza impozabilă.

g)pentru prestarea serviciilor auto de călători pe teritoriul primăriei oraşului Edineţ

Cota taxei se stabileşte pentru fiecare unitate de transport inclusiv cu numărul de locuri:

Pînă la 8 locuri  –  40 lei       pentru taxi

De la 9-16 locuri  –  1000 lei     pentru rutele orășenești

h) pentru parcare

Cota taxei pentru parcare se stabileşte în mărime de 3 lei faţă de baza impozabilă.

Notă: Se scutesc de achitarea taxei pentru parcare persoanele cu aparatul locomotor dereglat, care folosesc autorizme cu dirijare manuală.

i) taxa balneară

Cota taxei balneară se stabileşte în mărime de 1% faţă de venitul din vînzari ale biletelor de odihnă.