Edineț, alături de toate raioanele Republicii Moldova, sărbătorește azi – 25 ani de independență!!!!

Edineț, alături de toate raioanele Republicii Moldova, sărbătorește azi – 25 ani de independență!!!!
         O zi deosebită pentru toți cetățenii! Sărbătoarea a început cu un miting festiv în piața Piața Independenței, unde a întrunit nu doar oficialități de la primărie în frunte cu Constantin Cojocaru dar și reprezentanți ai consiliului raional – președintele raionului Iurii Garas, cancelariei de stat și deputatul parlamentului Republicii Moldova – Oleg Sîrbu. După mitingul solemn au urmat depuneri de flori la monumentul Ștefan cel Mare și Sfînt și placa comemorativă Octavian Cirimpei.
        Sărbătoarea a continuat cu un concert organizat de secția cultură, la care au participat interpreți din raionul Edineț acompaniat de orchestra de muzică a primăriei orașului Edineț „Ciocîrlia” care au delectat publicul prezent la sărbătoare cu o suită de melodii populare și patrotice.
           Ca și toate raionale Republicii Moldova, Edinețul a avut ocazia să fie în legătura directă cu Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, transmițînd astfel mesaje de felicitare și urări de sănăntate către toți locuitorii Republicii Moldova.