Edineţ beneficiar al Programului Comunitatea Mea

Astăzi la Primăria municipiului Edineţ a avut loc o întâlnire a consultanților programului Comunitatea Mea cu funcționarii primăriei în cadrul căreia a fost făcută o evaluare inițială a serviciilor administrative pentru consolidarea capacităților autorităților publice locale în procesul de descentralizare și sporire a calității serviciilor publice.

Programul prevede activități de eficientizare, transparentizare și dezvoltare a capacităților APL, pentru creșterea calității serviciilor prestate și a conlucrării acestora cu societatea civilă. În cadrul programului, peste 100 de localități din țară vor primi asistență financiară pentru soluționarea problemelor stringente ale cetățenilor. Principalii beneficiari vor fi APL de nivelul I, grupurile civice și mediul de afaceri local care, în comun, vor dezvolta comunitățile lor.

Obiectivele principale ale programului vizează patru componente interconectate: îmbunătățirea accesului cetățenilor la serviciile publice,  implicarea societății civile în guvernarea locală, care va duce la transparentizarea activității APL. De asemenea, va fi continuată reforma de descentralizare și îmbunătățit managementul financiar al autorităților locale, ceea ce va asigura creșterea veniturilor primăriilor.

Programul Comunitatea Mea, finanțat de USAID și implementat de IREX Moldova şi are un buget de are un buget de 20,5 milioane de dolari și va fi implementat în perioada 2018- 2023.