Elaborarea Planului Local de Acțiuni pentru Tineret, pentru anul 2021

În data de 07 decembrie 2020, având în vedere situația pandemică din Edineț, a fost organizată o ședință online pe platforma zoom, cu scopul de elabora Planul de Local de Acțiuni pentru Tineret. La această ședință au fost invitați tineri cu vârsta cuprinsă între 14-30 ani, voluntari, membri ai Consiliul Local de Tineri Edineț, cât și persoanele interesate de a dezvolta sectorul de tineret în municipiul Edineț.

Scopul acestei ședințe a fost de a discuta obiectivele, activitățile, viziunea unui Plan de activități pentru anul 2021.

În cadrul ședinței s-a menționat care sunt princincipiile de realizare a unui Plan Local de Acțiuni pentru Tineret (PLAT), precum sunt:

 • Principiul parteneriatului intersectorial: PLAT a fost elaborată în baza eforului comun al sectorului asociativ, a administraţiei publice locale, a sectorului privat. Principiul parteneriatului rezidă în faptul că tinerii – grupul ţintă activeaza in comun cu actorii care vor prelua o parte din responsabilităţile de implementare a PLAT.
 • Principiul mobilizării şi participării: procesul de elaborare a PLAT este unul participativ si pune accentul pe opiniile beneficiarilor, a tinerilor referitor la activităţile necesare de preluat pentru îmbunătăţirea situaţiei tinerilor. Astfel este asigurată mobilizarea tinerilor şi încadrarea acestora în activităţi de auto-ajutorare.
 • Principiul liberului acces: PLAT include servicii accesibile pentru toate categoriile de tineri indiferent de apartenenţă etnică, de sex, religie şi indiferent de tipul problemelor cu care se confruntă. 
 • Principiul eforturilor complementare: în conformitate cu prevederile PLAT finanţarea activităţilor, serviciilor pentru tineret se va realiza din diverse surse inclusiv bugetul public local, proiectele organizaţiilor neguvernamentale, surse externe de finanţare (donaţii, granturi). Fiecare din surse va avea un scop complimentar eforturilor APL de a crea servicii adecvate tinerilor.

În cadrul întrunirii, s-a lucrat asupra analizei SWOT:

Puncte tariPuncte slabe
• Există tineri cu potenţial/ rezultate.
• Creşterea numărului de tineri dornici sa se implice in consiliile tinerilor şi în activităţile de voluntariat.
• Servicii sociale pentru tineri în situaţii de risc.
• Acces la internet
• zone de agreement create pentru tineri.
• Idei şi planuri de durată a tinerilor.
• AOFM ofera programe de instruire
• Existenta asociatiilor obstesti.
• Diverse servicii de organizare a timpului liber.
• Implicarea tinerilor din raion în diverse activităţi naţionale şi internaţionale.
• Fluxul migratoriu al tinerilor spre Chişinău şi alte ţări.
• Accesul limitat la informaţie şi servicii de calitate.
• Posibilităţi reduse de organizare a timpului liber.
• Lipsa de încredere a tinerilor.
• Insuficienţa experienţei .
• Neimplicarea tinerilor în procesul decisional.
• Dezinteresul tinerilor în ceea ce priveşte participarea tinerilor la viaţa socială, politică, ecnomică şi culturală din comunitate.
• Lipsa locurilor de muncă bine plătite.
• Numărul mare de şomeri.
• Numar redus al asociatiilor obstesti
• Mecanisme insuficiente de finanţare a activităţilor pentru tineri.
• Dificitul de cooperare între organizaţiile de tineret şi autorităţile publice locale.
• Capacităţile reduse de accesare şi gestionare a fondurilor destinate pentru tineri.
OportunităţiAmenințări
• Existenta programelor pentru angajarea tinerilor în câmpul muncii şi iniţierea activităţilor de antreprenoriat.
• Existent programelor nationale pentru revenirea tinerilor din strainatate
• dezvoltarea serviciilor prietenoase tinerilor la nivel national.
• Donatori externi.
• Înfrăţirea cu localităţi din alte ţări.
• Existenta legislatiei pentru dezvoltarea voluntariatului
• Finantari internaţionale pentru tineri în situaţii de risc.
• Schimbări frecvente în domeniul politic si economic.
• Rata înaltă de creştere a problemelor de sănătate în rândurile tinerilor
• Neacceptarea tinerilor în activităţi politice.
• Migraţia tinerilor.
• Goana după bani.
• Corupţia.
• Informarea eronata prin angajarea mass media in jocuri politice

În cadrul acestei ședințe, au fost stabilite următoarele direcții prioritare:

 • Participarea tinerilor în procesul decizional
 • Educația civică
 • Asigurarea tinerilor cu oportunități economice atractive
 • Activitati pe interese
 • Educatia ecologica
 • Mod sanatos de viata
 • Promovarea valorilor culturale
 • Voluntariat

Pentru a implica mai mulți în elaborarea PLAT, a fost propusă ideea de a crea un sondaj de opinii online, care să ajute la stabilirea necesităților și provocărilor cu care se confruntă tinerii.

Ca rezulat al acestei întruniri, urmează să fie elaborat și aprobat un Plan Local de Acțiuni pentru Tineret din municipiul Edineț, ce include în sine un plan de activități care vor fi realizate pe parcusul anului 2021.