Hotărârea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale pe lângă Primăria Edineţ din 12.03.2020

COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE
PE LÂNGĂ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI EDINEŢ

HOTĂRÎRE

din 12 martie 2020

„Cu privire la măsurile de prevenire a infecţiei cu COVID -19”

 1. Se ia act de informaţia prezentată de toţi administratorii instituţiilor din aria primăriei privind evoluţia situaţiei epidemiologice prin infecţia cu coronavirus de tip nou COVID-19 în oraş, măsurile întreprinse în oraş pentru prevenirea răspîndirii epidemiei virusului COVID-19.
 2. În legătură cu instituirea gradului de alertă Cod portocaliu la nivel naţional este
  necesară intensificarea măsurilor de control privind răspîndirea Coronavirusului
  de tip nou, se propune excluderea pe teritoriul municipiului Edineţ a întâlnirilor în
  masă de ordin religios, cultural, ştiinţific, turistic, sportiv, social, etc., la care
  participă mai mult de 50 persoane cu implimentarea în continuare a Hotărîrii
  comisiei naţionale extraordinare nr. 6 din 10.03.2020 şi Hotărârii comisiei
  raionale extraordinare de sănătate publică nr. 2 din 09.03.2020 se impune:
  1. Centrului de Sănătate Publică Edineţ i se va solicita:
 3. monitorizarea situaţiei epidemiologice în lume, la nivel naţional şi teritorial
  privind infecţia cu Coronavirusul de tip nou cu evaluarea riscurilor pentru
  sănătatea publică şi informarea operativă a autorităţilor administraţiei publice
  locale, instituţiilor medicosanitare publice şi private, conducătorilor instituţiilor şi
  serviciilor din teritoriul municipiului;
 4. actualizarea planului instituţional şi teritorial de pregătire şi răspuns la situaţii
  exepţionale şi urgenţe de sănătate publică cu includerea măsurilor de prevenire şi
  control a infecţiei cu Coronavirusul de tip nou;
 5. informarea urgentă în cazul depistării persoanelor suspecte/bolnave cu
  Coronavirusul de tip nou COVID-19 a Agenţiei Naţionale pentru Sănătate
  Publică (Punctul Focal Naţional pentru Regulamentul Sanitar Internaţional, la
  tel/fax 022574557, e-mail smasp@ansp.gov.md) şi organizarea măsurilor de
  sănătate publică la locul depistării;
 6. informarea populaţiei privind situaţia epidemiologică la infecţia cu
  Coronavirusul de tip nou şi măsurile de protecţie prin intermediul surselor
  masmedia disponibile din teritoriu.
  1. Actualizarea Planului de pregătire şi răspuns a sectorului sănătăţii la urgenţele de sănătate publică şi situaţii excepţionale în contextul evoluţiei situaţiei;
  1. Realizarea Planului de acţiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional în Republica Moldova aprobat prin HG nr. 475 din 26.03.2008;
  1. Evaluarea şi suplinirea stocurilor de echipament de protecţie individuală, preparate biodistructive pentru instituţiile subordonate primăriei;
  1. Informarea cetăţenilor despre măsurile de prevenire a infecţiei cu Coronavirusul de tip nou;
  1. Instituţiile de educaţie şi cultură din subordinea primăriei vor coordona activităţile conform ordinelor  MECC şi dispoziţiilor APL de nivelul I;
  1. A evalua cantităţile deţinute şi procura substanţe biodistructive, gel pe bază de alcool pentru prelucrarea suprafeţelor şi mâinilor;
  1. Inspectoratul de Poliţie va informa zilnic situaţia din aria municipiului;
  1. A publica pe pagina WEB www.primariaedinet.md şi pe pagina de Facebook a primăriei https://www.facebook.com/PrimariaEdinet/ materiale informative privind situaţia epidemiologică cu referire la infecţia cu Coronavirus şi măsurile de prevenire;
  1. A informa agenţii economici din teritoriu despre limitarea fregventării instituţiilor;
  1. A reduce la maximum fregventarea instituţiilor publice;
  1. A sista activitatea instituţiilor de cultură din aria primăriei;
  1. Se obligă agenţii economici prestatori de servicii de transport de călători din aria municipiului a efectua dezinfectarea regulată a mijloacelor de transport;
  1. Se obligă agenţii economici care activează în domeniul comerţului de a întreprinde măsuri urgente de dezinfectare şi a asigura personalul cu dezinfectanţi pentru mâini şi măşti
  1. Se recomandă instituţiilor de cult de a reduce la maxim timpul desfăşurării slujbelor religioase.
  1. Se recomandă agenţilor economici (magazine, supermarketuri, centre comerciale):
 7. cu suprafaţă de până la 1000m2 limitarea a maximum 10 persoane deservite simultan în încăpere;
 8. cu suprafaţă mai mare de 1000m2 limitarea a maximum 20 persoane deservite simultan în încăpere.

2.17  Se atenţionează fiecare angajat din instituţiile din subordinea primăriei despre răspunderea personală pentru transmiterea infecţiei virale sau neanunţarea despre simptomele acesteia.

 • Prezenta Hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea imediată pe pagina WEB www.primariaedinet.md, prin afişare pe panoul informativ al primăriei şi se transmite o copie în adresa Direcţiei Situaţii Excepţionale Edineţ şi APL de nivelul II.

Primarul municipiului Edineţ                                     Constantin Cojocari