Ianuarie 2011

Dispoziţiile emise de Primar în luna ianuarie a anului 2011

Nr.  d/o

Numărul      dispziţiei

Data

Denumirea dispoziţiei

1

1

04.01. 2011

Cu privire la eliberarea certificatelor de  urbanizm şi autorizaţiilor de construire

2

2

04.01. 2011

Cu privire la cererea cet. Ciritel Liudmila

3

3

04.01. 2011

Cu privire la rezilierea contractului de arendă cu cet. Diacioc Maria

4

4

05.02. 2011

Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune cu notarul public Antofiiciuc Alexandru

5

5

05.01. 2011

Cu privire la  vînzarea-cumpărarea terenului aferent SA „Cartea Orologiu”

6

6

05.01.2011

Cu privire la cererea cet. Racicovschi Serghei

7

7

06.01.2011

Cu privire la prelungirea contractului de comodat cu Î.M. „Piaţa orăşenească”

8

8

06.01.2011

Cu privire la prelungirea contractului de comodat cu Î.M.  „Piaţa orăşenească”

9

9

06.01. 2011

Cu privire la prelungirea contractului de comod cu Î.M. „Piaţa orăşenească”

10

10

06.01. 2011

Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ

11

11

10.01. 2011

Cu privire la cererea cet. Tricolici Valentina

12

12

11.01. 2011

Cu privire la cererea cet. Tereşcenco Alexandr

13

13

11.01. 2011

Cu privire la declararea Zilei de 14 ianuarie 2011, zi de sărbătoare nelucrătoare

14

14

12.01. 2011

Cu privire la cererea GŢ „Scutaru Victor”

15

15

12.01. 2011

Cu privire la cererea cet. Bogaciuc Valeriu

16

16

12.01. 2011

Cu privire la vînzarea terenului aferent, amplasat pe adresa: s.Gordineştii-Noi, extravilan

17

17

12.01. 2011

Cu privire la cererea cet. Cotogoi Dumitru

18

18

13.01. 2011

Cu privire la cererea cet. Podgurschi Irina

19

19

13.01. 2011

Cu privire la cererea cet. Pinciuc Serghei

20

20

18.01. 2011

Cu privire la vînzarea terenului de pămînt de pe adresa: or. Edineţ,                             str. M.Eminescu, 13/3

21

21

18.01. 2011

Cu privire la cererea Staţiei Zonale de Asistenţă Medicală Urgentă „Nord”

22

22

18.01. 2011

Cu privire la formarea bunului imobil

23

23

20.01. 2011

Cu privire la cererea cet. Gîra Victoria

24

24

24.01. 2011

Cu privire la cererea cet. Crestian Maria

25

25

25.01. 2011

Cu privire la cererea cet. Brasovan Serafima

26

26

25.01. 2011

Cu privire la cererea cet. Grigoriev Pavel

27

27

25.01. 2011

Cu privire la cererea cet. Şevcenco Victor

28

28

25.01. 2011

Cu privire la cererea cet. Ostafiev Andrei

29

29

25.01. 2011

Cu privire la cererea cet.  Ostafiev Andrei

30

30

27.01. 2011

Cu privire la cererea I.I. „Lavric L.G.”

31

31

28.01. 2011

Cu privire la cererea cet. Morcov Larisa

32

32

31.01. 2011

Cu privire la vînzarea terenului, amplasat pe adresa:or.Edineţ,str. Gorchii,3/10