În atenţia societăţii civile!

Având în vedere necesitatea completării componenţei nominale ale comisiei administrative şi comisiei pentru probleme sociale şi minori pe lângă Primăria municipiului Edineţ cu membri din partea societăţii civile, în conformitate cu prevederile Deciziilor Consiliului municipal Edineţ nr. 6/10 şi 6/11 din 8 decembrie 2023, intervenim către Asociaţiile Obşteşti din aria municipiului Edineţ cu solicitarea de a delega persoane din partea societăţii civile pentru a fi incluşi în calitate de membri ai comisiilor sus menţionate (câte un reprezentant în fiecare comisie).

Aşteptăm ofertele DVS la următoarele adrese:

str. Octavian Cirimpei, 30, municipiul Edineţ; consiliu@primariaedinet.md

Termenul limită de transmitere a ofertelor: 5 ianuarie 2024.