Informaţii utile pentru cetăţeni

La solicitarea cetăţenilor primăria or. Edineţ eliberează următoarele certificate:

– Adeverinţă despre componenţa familiei

– Certificat despre locul de trai

– Certificat despre lipsa datoriilor pe impozite

– Adeverinţă nu este angajat în cîmpul muncii

– Adeverinţă despre executarea înmormîntării

– Certificat despre posesia (lipsa) cotei de teren agricol

– Certificat despre posesia (lipsa) gospodăriei ţărăneşti

La eliberarea acestor certificate (adeverinţe) este necesar de a prezenta obligatoriu următoarele acte:

– Buletinul de identitate

– Tichet despre lipsa datoriilor pe impozite (se verifică de către perceptorii fiscali);

Şi în dependenţă de certificatul solicitat se mai prezintă:

– Carnetul de muncă;

– Adeverinţa de deces eliberată de OSC Făleşti (Oficiul Stare Civilă);

– Adeverinţele de naştere ale copiilor.