Licitaţie publică

Primăria or.Edineţ, anunţă desfăşurarea licitaţiei publice, care va avea loc la data de 04 martie 2011, ora 10-00, în localul Primăriei or. Edineţ pe   adresa: or. Edineţ, str. Octavian Cerempei nr.30. La licitaţie se expune spre arendă/vînzare-cumpărare bunurile imobile proprietate publică:

2.1   La licitaţie sînt admise atît persoane fizice cît şi persoane juridice din Republica Moldova. Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte Comisiei de licitaţie,  personal sau prin reprezentant autorizat, cererea după forma stabilită, pe adresa: or.Edineţ , str. O. Cerempei nr.30, cel tîrziu pînă la data de 03.03.2011 ora 17.00 (telefon de contact  2-28-30, 2-29-30).

La cerere solicitantul va anexa în mod obligatoriu:

  • persoana juridică – (copie) certificatul de înregistrare a întreprinderii, (copie) extrasul din Registrul de înregistrare a întreprinderilor;

persoana fizică – (copie) buletinul de indentitate;

  • document bancar de confirmare a achitării taxei pentru participarea la licitaţie pe următorul cont : Ministerul finanţelor, Trezoreria Teritorială Edineţ c/f 1006601000037,

Contul beneficiar – 226604, Contul trezorerial – 12240554101,  MFT Trezoreria teritorială  TREZMD2X;

  • document bancar ce confirmă depunerea acontului pe următorul cont:   Ministerul  Finanţelor, Trezoreria Teritorială Edineţ,   Contul beneficiar 226604,  c/f 1006601000037,

Contul Trezorerial 461500000554701,  MFT  Trezoreria teritorială TREZMD2X ;

2.2    Participanţii la licitaţie  pot procura bilete de întrare în zuia licitaţiei (04.03.2011) începînd cu ora 8.00, la locul de desfăşurare a licitaţiei, la preţul de  10,00 lei pentru fiecare lot.

Notă: 1.  Acontul şi biletul de participare se achită pentru fiecare lot separat.

2.  Înregistrarea participanţilor la licitaţie se efectuiază de Comisia pentru licitaţie pînă la ora 10-00 în ziua de 04.03.2011.