O nouă rundă de instruiri tematice în cadrul Programului Comunitatea Mea

În perioada 28-29 ianuarie 2020, Primarul municipiului Edineţ d. Constantin Cojocari şi secretarul Consiliului municipal Edineţ d. Mircea Morari au participat la modulul de instruire „Implementarea sistemului de control intern managerial” organizat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Programului „Comunitatea Mea”.

Comunitățile partenere ale Programul Comunitatea Mea beneficiază de instruiri și asistență tehnică individualizată pentru implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul primăriilor.

Primarii și specialiştii primăriilor partenere au posibilitatea să se familiarizeze cu standardele naționale de control intern după formula: Control Intern = Audit Intern + Management Financiar şi Control.

În cadrul atelierului, participanții au pus în discuție subiecte ce țin de crearea unui mediul favorabil, în incinta primăriei, pentru utilizarea eficientă a resurselor financiare și umane, stabilirea cu exactitate a responsabilităţilor persoanelor implicate în activitățile primăriei, precum și mecanismele de lucru la nivelul administrației publice locale.

Activitatea vine să susțină inițiativa lansată de autoritățile centrale privind organizarea sistemului de management financiar şi control în entităţile publice.

La fel, în cadrul evenimentului a avut loc o sesiune de informare privind participarea APL la Proiectul de dezvoltare comunitară în cadrul căreia participanţii au fost informaţi despre posibilele idei și proiecte de dezvoltare comunitară pentru a îmbunătăți infrastructura locală și serviciile publice, ca de exempu:

  • Reabilitarea și extinderea sistemului existent de aprovizionare cu apă și canalizare;
  • Reabilitarea sau instalarea / construcția sistemului de iluminat stradal;
  • Reabilitarea parcurilor publice;
  • Construcția, întreținerea și repararea drumurilor locale,trotuarelor;
  • Reparația sau renovarea clădirilor publice (școli, centre comunitare, clinici);
  • Reabilitarea sau crearea unui serviciu de transport public modern (de ex. stații de autobuz);
  • Reabilitarea sau crearea serviciului de gestionare a deșeurilor solide (de ex. reabilitarea rampelor de transfer);
  • Achiziționarea și instalarea pompelor noi, mai eficiente și de dimensiuni corespunzătoare, pentru stațiile de pompare existente

… și alte servicii sau proiecte, care vor contribui la îmbunătățirea vieții cetățenilor.

.