Oraşul Edineţ are un site infotmaţional

Astăzi în oraşul Edineţ a avut loc un eveniment important – un atelier de lucru în cadrul căruia a fost lansată pagina WEB infoedinet.md. Scopul activităţii a fost instruirea unui grup de tineri activişti locali privind prelucrarea informaţiei audio şi video, arhivarea şi plasarea pe pagina WEB.

Activitatea face parte din proiectul „Democraţia electronică – oglinda oraşului Edineţ” finanţat de către Ambasada SUA, în cadrul concursului de Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice şi aplicat de AO „Ateneu” Edineţ. La eveniment au participat 22 de persoane, consilieri, tineri activişti – actori interesaţi în domeniul tehnologiilor informaţionale.

Activitatea a fost structurată în două etape:

  1. prima etapă avînd ca scop lansarea oficială a site-ului infoedinet.md, care va spori accesul populaţiei oaraşului la informaţia locală;
  2. a doua etapă a evenimentuluzi a avut un caracter instructiv-practic. Participanţii la seminar au avut posibilitatea să exerseze practic procedura creării unui blog şi plasarea mesajelor video şi audeo.

Momentul imediat următor acestei activităţi este instalarea echipamentului procurat în cadrul proiectului şi folosirea lui după necesitate.