Ordinea de zi a şedinţei nr. 40


DISPOZIŢIE  nr. 56

din 22  februarie 2011                                                                                                                   or.Edineţ

“Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală,

D I  S P U  N :

A convoca şedinţa ordinară nr.40 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 02.03.2011 ora 14-00, în localul Primăriei, oraşul Edineţ str. Octavian Cerempei nr.30, cu următoarea ordine de zi :

1. Cu privire la executarea bugetului Primăriei Edineţ pentru anul 2010.

Raportor – Lilia Strîmbanu

2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil, situaţie la data de 01.01.2011.

Raportor – Ala Nistor

3. Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a capacităţii administraţiei publice locale pentru perioada 2011-2013.

Raportor – Constantin Cojocaru

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Primăriei or.Edineţ pe anul 2011.

Raportor – Ala Nistor

5. Cu privire la scutirea de taxa pentru alimentarea copiilor în grădiniţe.

Raportor – Rodelia Vasilcov

6. Cu privire la tutelă şi curatelă.

Raportor – Rodelia Vasilcov

7. Cu privire la modificarea unor decizii a Consiliului orăşenesc Edineţ.

Raportor – Ala Nistor

8. Cu privire la examinarea cererilor prealabile şi sesizărilor.

Raportor – Dumitru Gladiniuc

9. Cu privire la organizarea petrecerii licitaţiei publice de înstrăinare a terenurilor proprietate publică.

Raportor – Valerian Ciobanu

10. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

Raportor – Valerian Ciobanu

11. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale şi planurilor  urbanistice de detaliu.

Raportor – Eugeniu Neagu

12. Cu privire la atribuirea terenurilor proprietate publică, inclusiv pentru construcţia caselor de locuit.

Raportor – Valerian Ciobanu

13. Cu privire la înregistrarea unor Asociaţii Obşteşti.

Raportor – Arcadie Gudumac

14. Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul împosibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile.

Secretarul Consiliului orăşenesc (dl. Arcadie Gudumac) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

Primar de Edineţ                                                  Constantin Cojocaru