Ordinea de zi a şedinţei Nr. 41

DISPOZIŢIE  nr.141

din 13 aprilie  2011                                                                                                           or.Edineţ

“Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală:

D I S P U N :

A  convoca şedinţa ordinară nr.41 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 21.04.2011 la ora 10-00 în localul Primăriei oraşului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

1. Raportul cu privire la activitatea  Primăriei or.Edineţ  pentru  perioada   iulie-2007 – aprilie-2011.

Raportor – Constantin Cojocaru

2. Raportul cu privire la executarea bugetului Primăriei or.Edineţ  pentru anul  2010.

Raportor – Lilia Strîmbanu

3. Cu privire la modificarea bugetului Primăriei pentru anul 2011.

Raportor – Ala Nistor

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil, situaţie la data de 01.04.2011.

Raportor – Ala Nistor

5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Primăriei or.Edineţ pentru anul 2011.

Raportor – Ala Nistor

6. Raportul cu privire la activitatea Întreprinderilor Municipale pentru an.2010

  • Î.M.”Spaţii-Verzi”                                                 Raportor – Victor Cozearschi
  • Î.M.”Piaţa orăşenească”                                      Raportor – Vitalie Gaidei
  • Î.M.”Termoficare – Edineţ”                                Raportor – Mihail Cecan
  • Î.M.”DPGLC-Edineţ”                                             Raportor – Ilia Mitreniuc
  • Î.M.”Apă-Canal” Edineţ                                      Raportor – Vitalie Sorocan

7. Informaţia cu privire la activitatea Poliţiei Municipale.

Raportor – Ion Cerchez

8. Informaţia cu privire la activitatea Gărzilor Populare din aria Primăriei or.Edineţ.

Raportor – Petru Patranica

9. Informaţia cu privire la activitatea organizaţiei orăşeneşti Edineţ a pensionarilor.

Raportor – Mihail Voroniuc

10. Cu privire la examinarea recursurilor, cererilor prealabile şi sesizărilor.

Raportor – Dumitru Gladiniuc

11. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

Raportor – Valerian Ciobanu

12.  Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

Raportor – Eugeniu Neagu

13. Cu privire la atribuirea terenurilor proprietate publică, inclusiv pentru construcţia caselor de locuit;

Raportor – Valerian Ciobanu

14. Cu privire la modificarea unei denumiri de străzi.

Raportor – Constantin Cojocaru

15. Cu privire la înregistrarea unor Asociaţii Obşteşti.

Raportor – Arcadie Gudumac

16. Cu privire la constituirea secţiilor de votare pentru alegerile generale locale din 2011.

Raportor – Arcadie Gudumac

17. Cu privire la aprobarea candidaţilor din partea APL în comisia orăşenească de circumscripţie Edineţ şi în

comisiile birourilor electorale din aria Primăriei Edineţ.

Raportor – Arcadie Gudumac

18.  Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul împosibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile.

Secretarul Consiliului orăşenesc(dl.Arcadie Gudumac) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

Primar de Edineţ                                                                Constantin Cojocaru