Primăria oraşului Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de mediator-comunitar 1,0-unități în cadrul Primăriei mun.Edineţ.

Cerinţe faţă de candidat:

– studii medii;

-vîrsta pînă la 60 ani

– cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova;
– posedarea obligatorie a limbei de stat(scris,citit,comunicare;).
– flexibilitate în comunicare,
– abilităţi de lucru în echipă;
– cunoaşterea programelor Microsoft Office.
– punctualitate şi responsabilitate;
– experienţă în muncă în cadrul instituțiilor de stat minim 1 an;


Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:
– formularul cerere de participare la concurs;
– original şi copia buletinului de identitate;
– originalul şi copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
– originalul şi copia carnetului de muncă;
– originalul cazierului judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

-CV;

-recomandare de către Președintele unei minorități entice din mun.Edineț;

Dosarul de participare la concurs se depune începînd cu 25  aprilie 2024  pînă la 10  mai 2024  inclusiv, la Primăria mun.Edineţ (biroul 6, or. Edineţ, str. Octavian Cerempei, 30).

Telefon de contact: 069089565.


BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI


pentru ocuparea funcţiei vacante – de mediator-comunitar  1,0-unități primăria municipiului Edineţ

1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994.

2. Legea privind administraţia publică locală (nr. 436-XVI din 28.12.2006).

3.Codul administrativ;

4.Programele Microsoft Office.