Reguli privind petrecerea consultărilor publice

Având în vedere faptul că pentru data de 19 august 2022, începând cu ora 16:00, în incinta Palatului Municipal de Cultură Edineț sunt anunţate consultări publice a Planului Urbanistic General al mun. Edineț (PUG Edineț) pentru anii 2022-2035, prezentăm atenţiei dumneavoastră regulile privind petrecerea consultărilor publice

• Scopul audierilor publice este de a oferi fiecărui cetățean posibilitatea de a-și exprima propriul punct de vedere în privința problemelor puse în discuție.
• Înregistrarea persoanelor, care doresc să vorbească se efectuază până la începutul audierilor publice sau pe parcurs prin prezentarea unui bilețel secretarului ședinței.
• Fiecare vorbitor din public va avea la dispoziție 5 min. Daca numărul vorbitorilor va fi mare, prezidiul poate reduce timpul până la 3 min.
• Se va oferi cuvântul în ordinea înregistrării.
• Alte persoane nu vor putea să vorbească până la expirarea listei de înregistrare.
• Fiecare persoană va avea posibilitatea să vorbească înainte ca altă persoană să vorbească pentru a doua oară.
• Nu se permit dezbateri în cadrul audierilor publice.

• Prezentarea proiectului documentului de politici publice nu va dura mai de 30 min.
• Vorbitorii care au mesaje scrise vor lăsa copiile acestora la membrii echipei de lucru (secretariat).
• Politețea va fi păstrată. Aceasta include respectul obișnuit din partea audientei, respectul Consiliului față de vorbitori și al vorbitorului față de audiență.
• Audierea publică nu va dura mai mult de 3 ore, la necesitate se vor declara pauze.
• Președintele poate declara întrunirea închisă în cazul când:
-toți vorbitorii au luat cuvântul;
-a expirat timpul alocat audierii.
• Aplauzele nu sunt acceptate.