Şcoala de vară a tînărului consilier.

În perioada 05.08.2013-09.08.2013 la Vadul lui Vodă în baza Dacia Marin a demarat următoarea etapă aproiectului „Tinerii pot reuşi”,finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului,în cadrul programului anual de granturi 2013,dedicat susţinerii şi dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret din Moldova cu tematica „Cetăţenia activă”

Şcoala de vară a tînărului consilier a avut drept scop crearea deprinderilor practice în organizarea alegerilor democratice de constituire a unui Consiliu Local de Tineret.

Obiectivele instruirii:

Formarea abilităţilor de organizare a Adunării Generale a tinerilor.

Formarea abilităţilor de organizare în cadrul Comisiei electorale.

Activităţi de promovare a candidaţilor în CLT.

Formarea abilităţilor de organizare a procesului de votare.

Motivarea participanţilor pentru implicarea activă în activităţile proiectului „Tinerii pot reuşi”

La deschiderea acestei tabere de vară au fost prezenţi viceministrul Tineretului şi Sportului Sergiu Stanciu şi Constantin Ţurcanu, consultant în Direcţia Programe de Tineret,care au salutat intenţia A.O „CRATOS” în constituirea CLT şi implicarea activă a tinerilor în procesul de luare a deciziilor.

Tinerii au avut posibilitatea să dialogheze de la egal la egal cu viceministrul, adresîndui întrebări cu diverse tematici.

Pe parcursul a 4 zile 45 de persoane(coordonatori şi tineri din cele 8 comunităţi ai r.Edineţ: Edineţ, Cupcini,Brătuşeni, Brînzăni, Trinca,Gordineşti,Zăbriceni, Feteşti.) au fost instruiţi de către 2 traineri în domeniul creării corecte şi democratice a unui CLT.

Cei doi traineri(Olga Lîsenco şi Sergiu Lîsenco) au depus un efort enorm, pentru a crea o echipă unită şi un anturaj prietenos de lucru chiar din prima zi a taberei,punînd accentul pe cunoaşterea interactivă.

Teoria primită de către tineri în a doua zi a fost o bază pentru începutul unei bune practici în domeniul creării unui organ reprezentativ.

După ce tinerii au creat două comunităţi(numite după propria dorinţă „Ritm tînăr”şi

„Tinereţe”) s-a început nemijlocit insinuarea procesului de creare a CLT-lui.

Tinerii acestei şcoli de vară au trecut pas cu pas prin toate etapele creării CLT-lui,începînd cu crearea unui grup de iniţiativă în comunitatea sa,petrecerea Adunării generale ,înaintarea candidaturilor pentru consilii şi organizarea activităţilor pentru promovarea acestora.

Au fost organizate dezbateri publice cu implicarea tuturor concurenţilor electorali.

Concurenţii au răspuns la activ şi bine argumentat la toate întrebările adresate de tinerii din comunitate,după care au primit posibilitatea de a adresa întrebări concurenţilor săi.

Au fost create Comisii electorale,care au întocmit lista alegătorilor şi au stabilit la prima şedinţă numărul de consilieri la fiecare comunitate şi data alegerilor.

În timpul alegerilor tinerii au fost provocaţi de către adulţi şi supuşi unor încercări,pentru a verifica gradul de înţelegere a procedurilor electorale,cu care tinerii s-au isprăvit cu succes.. După petrecerea alegerilor au fost anunţate rezultatele şi create CLT-le.

La primele şedinţe de lucru a Consiliilor au fost elaborate planuri de activitate ,care au fost realizate în cadrul Şcolii de vară.

Planul de acţiuni a prevăzut activităţi sportive(competiţii la bazin),activităţi culturale(flash mob,discotecă) şi de curăţire a terenului de lucru.

În cadrul Şcolii de vară tinerii au avut posibilitatea să discute şi să facă un schimb de experienţă cu tinerii din Consiliul Naţional de Tineret,care au vorbit despre realizările lor şi le-au dat unele sfaturi colegilor săi pentru un lucru cu succes.

În final reprezentantul DÎCEdineţ,şeful cabinetului metiodic Victor Rotari a menţionat că Şcoala de vară a fost o practică de bun augur pentru activitatea independentă a tinerilor pe viitor în localităţile lor de baştină,iar colaboorarea reuşită a contribuit la realizarea în întregime a obiectivelor.

Menager proiect,  Ciornîi Veronica