Şedință pe marginea Programului Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova (2021-2027)

Vineri, 19 martie 2021, la Primăria municipiului Edineț a avut loc prima ședință pe marginea asigurării implementării Programului Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova (2021-2027). Primarul Constantin Cojocari și viceprimarul Rodelia Vasilcov au discutat cu șefa ADR Nord, Maria Prisacari, și cu specialista în planificare Diana Josan despre planul de acțiuni privind implementarea programului în anul curent.

ADR Nord urmează să acorde administrației publice locale din municipiul Edineț suport în procesul de elaborare a Planurilor operaționale de implementare a Programului la nivel local și să ofere asistență informațională și suport în elaborarea / actualizarea documentației strategice și urbanistice a localităţii. Totodată, în perioada august-septembrie 2021 este planificată o vizită de studiu privind orașele-poli de creștere regională.

Primăria municipiului Edineţ, în calitate de beneficiar, urmează să înainteze, în perioada septembrie-octombrie 2021, propuneri de proiecte către ADR Nord, care le va aviza și le va include în Planul anual de finanțare.

Programul are drept scop dezvoltarea socio-economică a șase municipii – centre regionale din Republica Moldova, printre care și municipiile Soroca și Edineț, în vederea transformării acestora în poli de creștere, capabili să susțină extinderea dezvoltării în zonele rurale proxime și să asigure ocuparea forței de muncă, astfel încât rețeaua de orașe-poli de creștere regională să devină atractivă pentru locuitori, antreprenori și vizitatori. Obiectivele specifice al Programului urmăresc îmbunătățirea mobilității și a calității infrastructurii de acces cu zonele adiacente; dezvoltarea și echiparea infrastructurilor și serviciilor de suport economic pentru a stimula competitivitatea; revitalizarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice; modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități publice.

Programul Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova, aprobat de Guvernul RM în decembrie 2020, a fost elaborat pentru asigurarea implementării Legii nr. 239/2016 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020. Implementarea Programului urmează să sprijine realizarea Agendei 2030 de dezvoltare durabilă în Republica Moldova.

Sursa: ADR NORD