Strategia de dezvoltare socio-economică 2015-2020 a oraşului Edineţ audiată!

La 17 decembrie 2014, în sala Casei de cultură din oraşul Edineţ au avut loc audieri publice privind proiectul Strategiei de dezvoltare socio-economică a oraşului Edineţ pentru perioada 2015-2020. La audieri au fost  prezenți atît reprezentantul  LGSP,dna Inga Savin-expert în planificare strategică, dna Veronica Savin, expert în planificare strategică din cadrul Centrului CONTACT, Preşedintele raionului Edineţ, d-nul Iurie Garas, delegaţie din Letonia,  consilieri orăşeneşti, societatea civilă, reprezentanți ai instituțiilor subordonate Consiliului orăşenesc, serviciilor desconcentrate, membrii grupului de lucru în elaborarea strategiei şi mulţi alţi locuitori ai oraşului Edineţ, satelor Alexăndreni şi Gordineştii Noi.

Activitatea a început cu un raport al Primarului oraşului Edineţ, d-lui Constantin Cojocari pentru anii de activitate 2007-2014, după care a fost prezentat proiectul Strategiei de dezvoltare socio-economică integrată a oraşului Edineţ pentru anii 2015-2020.

Pe parcursul audierilor participanţii au venit cu diverse propuneri de ajustare a Planului de acţiuni al strategiei precum redirecţionarea transportului pe arterele secundare ale oraşului pentru evitarea ambuteiajelor pe strada centrală, amenajarea mai multor parcări în raza oraşului, extinderea serviciilor de susţinere a persoanelor cu dizabilităţi, crearea a noi locuri de muncă pentru populaţie ş.a.

Aşteptăm propunerile şi sugestiile dvs, vis a vis de conţinutul strategiei cît şi ajustarea Planului de acţiuni,  pe pagina de FACEBOOK şi ODNOKLASSNIKI a primăriei Edineţ, pe pagina oficială www.primariaedinet.md, la secţiunea „Scrie primarului”, pe poşta electronică primaria.edinet.contact@gmail.com, şi nemijlocit la primăria oraşului, ca ulterior acestea să fie introduse în Strategiei de dezvoltare socio-economică integrată a oraşului Edineţ pentru anii 2015-2020.


Această activitate a fost organizată în cadrul procesului de planificare strategică de dezvoltare durabilă integrată a oraşului Edineţ în cadrul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova, finanţat de USAID.