Cote Fixe A Impozitului Pe Bunurile Imobiliare Pentru Anul 2015

a) Cota fixă a impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă din oraşul Edineţ, pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate, loturile întovărăşiilor pomicole cu/sau fără construcţii amplasate pe ele, în mărime de 0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

b) Pentru alte bunuri imobiliare, cu excepţa bunurilor cu destinaţie locativă, garajelor şi terenurilor pe care acestea sînt amplasate, loturilor întovărăşiilor pomicole cu/sau fără construcţii amplasate pe ele, cota de impozitare se stabileşte în mărime de 0,1 % din baza impozabilă (valoarea estimată) a bunurilor imobiliare.

c) Cota concretă pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele este de 0.1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare {art. 280 (1) (a1)}